Eurobarometr se zaměřením na téma budoucnosti EU

10.05.2021
Evropský parlament

Celoevropský průzkum Eurobarometr se aktuálně zaměřil na téma budoucnosti EU. Jeho cílem bylo zjistit názor veřejnosti ve spojitosti se začátkem Konference o budoucnosti Evropy.

Z průzkumu Eurobarometru vyplývá, že zvládání krizí by mělo být jedno z hlavních témat pro Konferenci o budoucnosti Evropy. Souhlasí s tím osm z deseti dotázaných. Krize a její zvládání se promítla do všech oblastí života během uplynulého roku, a tak není divu, že by občané EU uvítali ponaučení z krize do budoucích let.

Ohledně Konference o budoucnosti Evropy panuje značný zájem mezi Evropany, kteří se chtějí zapojit především v rámci okolí svého bydliště formou diskuze nebo shromáždění. Aktivně chtějí participovat i na zodpovídání otázek v průzkumech. Samostatně předkládat návrhy a nápady evropským a vnitrostátním institucím chce 31 % dotázaných.

83 % lidí v průzkumu uvedlo, že do Konference o budoucnosti Evropy mají být zapojeni především mladí lidé, kteří přinesou své nápady a myšlenky, jakým směrem by se měla EU dál vydat. Další dvě třetiny lidí si myslí, že projekt Unie dává mladým lidem větší perspektivu do budoucna.

Téměř 65 % lidí se domnívá, že projekt EU představuje prostor stability. Zde se však jedná o 11% pokles oproti průzkumu z roku 2018. Průzkum se rovněž zaměřil i na oblast voleb – vyšla z něj například 42% podpora nadnárodních kandidátních listin do Evropského parlamentu. Více než dvě třetiny dotázaných podporují proces volby předsedy Evropské komise na základě výběru z vedoucích kandidátů evropských politických stran ve volbách do Evropského parlamentu, proti je méně než čtvrtina respondentů (22 %).

Více o novém průzkumu najdete zde.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek