Jednání ministrů zemědělství a rybolovu

26.05.2021
Úřad vlády

Jednání ministrů zemědělství a rybolovu ve dnech 26. a 27. května proběhne prezenčně v Bruselu a jeho ústředním tématem bude dosažení meziinstitucionální dohody na reformě společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020, jejíž nastavení a jednotlivé parametry jsou předmětem vyjednávání od června 2018.

Trialogy mezi třemi institucemi EU (Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou) probíhají nepřetržitě od úterního rána a vyjednavači jsou ochotni pokračovat do chvíle dosažení dohody ke konci týdne. Nalezení shody na reformě SZP je prioritou portugalského předsednictví v oblasti zemědělství. Početnou delegaci ČR s náměstky a experty povede ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministři otevřou jednání právě rozpravou o reformě SZP. Cílem je dosáhnout dohody i vzhledem k tomu, že podmínky a nástroje reformované SZP budou platné od počátku roku 2023 a členské státy i zemědělci budou potřebovat určitý čas na přizpůsobení se změnám, které tkví v přístupu založeném na výkonnosti, nové struktuře ekologizace nebo lépe zacíleným přímým platbám.

Evropská komise následně informuje ministry o studii o možnostech Unie aktualizovat stávající právní předpisy o produkci a uvádění rostlinného rozmnožovacího materiálu na trh a rovněž představí studii o nových genomických technikách, což může vyústit až v případné předložení legislativního návrhu.

Ministrům budou rovněž předloženy ke schválení závěry Rady o prioritách EU pro summit OSN o potravinových systémech. Na pracovní úrovni se ČR aktivně zapojovala do textace. V závěrech Rady se tedy zrcadlí požadavky ČR na transparentnost označování.

Následně se prodiskutuje nedávno zveřejněny Akční plán rozvoje ekologické produkce. ČR má schválen Národní plán pro ekologické zemědělství pro období 2021 – 2027. Ekologicky obhospodařované plochy již tvoří 15 % z celkové výměry zemědělské půdy v ČR (2019), na kterých hospodaří 4 690 farem. Z celkového počtu zemědělských podniků tak v režimu ekologického zemědělství hospodaří již téměř každá desátá farma. Všechny členské státy musí substantivně přispět ke splnění 25% cíle půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství.

V rámci Různého bude polskou delegací představena deklarace V4+4 o příležitostech a výzvách pro zemědělce vyplývajících ze strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ přijatá v dubnu a řecká delegace nastolí téma podpory zemědělského odvětví zasaženého nedávnými mrazy. Komise informuje o posunu ve vyjednáváních s Velkou Británií o rybolovných kvótách a se Světovou obchodní organizací (WTO) ohledně podpor pro rybolov.

Autor: Kateřina Talašová

Sdílet tento příspěvek