Květnový přehled dění v EU

07.06.2021
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v květnu 2021 očima analytika Ondřeje Krutílka.

3. května Komise zahájila veřejnou konzultaci o evropském prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví. Otevřena je do 26. července 2021.

3. května – Cestovat do EU už je zase možné, třeba z Izraele. Komise si ale chce ponechat možnost zatáhnout za “záchrannou brzdu”, kdyby došlo ke zhoršení pandemické situace.

5. května Komise aktualizovala evropskou průmyslovou strategii, aby zohlednila i dopady pandemie covidu.

5. května se Komise rozhodla zasáhnout proti subvencím ze zemí mimo EU, které negativně ovlivňují vnitřní trh. Přibydou nové oznamovací povinnosti.

6. května Komise zhodnotila horizontální blokové výjimky pro výzkum a vývoj (HBERs). Ačkoliv jsou i nadále relevantní, měla by být zvýšena jejich efektivita.

6. května Rada odsouhlasila registraci lobbistů. Europoslanci společný rejstřík transparentnosti podpořili už dříve.

6. května Komise předložila strategii, jak podpořit vývoj a dostupnost léků na covid.

6. května Rada odsouhlasila, že Kanada, Norsko a USA se budou podílet na projektu „Vojenská mobilita“ v rámci tzv. stálé strukturované spolupráce (PESCO).

7. května Sociální summit v Portu podpořil plnění cílů do roku 2030. Týkají se zaměstnanosti, odborné přípravy a chudoby.

8. května EU zahájila spolupráci v oblasti digitální, energetické, dopravní a mezilidské konektivity s Indií. Podobně jako už dříve s Japonskem.

9. května se konalo v Evropském parlamentu ve Štrasburku slavnostní zahájení Konference o budoucnosti Evropy. Na Den Evropy schválila výkonná rada jednací řád, který stanovuje složení a způsob fungování plenárního zasedání konference.

Ilustrační foto
Evropský den v Bruselu. Zdroj: Evropská komise

10. května Rada ve svých závěrechvyzvalavysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby předložil strategický kompas pro EU pro oblast společné bezpečnosti a obrany.

10. května Rada schválila unijní mechanismus civilní ochrany pro roky 2021-2027. Bude robustnější a bohatší.

10. května Rada updatovala právní rámec v oblasti výzkumu.

10. května Rada přijalanová pravidla pro obchod se zbožím dvojího užití. Bude se více kontrolovat.

10. května Komise schválila další český covidový program. Objem: 1,9 mld. eur.

10. května – EU prohloubí strategické vztahy s Africkým rohem, souhlasila Rada.

11. května se Rada shodla, že na přístupová jednání s Černou Horou a Srbskem se uplatní revidovaná metodika rozšíření. Stalo se tak poté, co obě kandidátské země vyjádřily s touto novou metodikou souhlas

12. května Komise vyzvala členské státy, aby dočasně omezily cesty z Indie. Kvůli koronavirové mutaci B.1.617.2.

12. května Komise zahájila veřejnou konzultaci k tématu, jak prosazovat evropské hodnoty v digitálním prostoru. Trvat bude do 2. září 2021.

12. května zveřejnila Komise jarní hospodářskou prognózu. Unijní ekonomika by podle ní měla v roce 2021 růst o 4,2 % a v roce 2022 o 4,4 %.

12. května rozhodl Soudní dvůr ve věcech T-816/17 a T-318/18, že Amazon nebyl v Lucembursku daňově zvýhodněn.

12. května Komise přijala akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy. Cílí na rok 2050 a počítá s četnými legislativními změnami.

15. května – EU se postavila za USA a Česko, které Rusko označilo za nepřátelské státy.

17. května Rada prodloužila sankce proti těm, kdo kyberneticky útočí na EU. Do 18. května 2022.

17. května Komise představila plán na rozvoj udržitelné modré ekonomiky v Evropské unii pro průmyslová odvětví a odvětví související s oceány, moři a pobřežím. Stranou nezůstane ani akvakultura.

17. května se Rada a Evropský parlamentshodly na modrých kartách – systému, jak lákat do EU vysoce kvalifikované pracovníky.

18. května Komise navrhla nový ambiciózní program zdanění podniků.

18. května Komise představila strategii pro oblast výzkumu a inovací, podle níž má být EU vůči světu “strategická, otevřená a reciproční.

19. květen – Tabáková směrnice podle Komise funguje. Je ale třeba ji lépe vymáhat a sledovat trendy.

19. května europoslanci schválili program pro mobilitu studentů Erasmus+. V letech 2021-2027 bude fungovat s rozpočtem přes 28 mld. eur.

19. května – Evropská komise plánuje změny v pravidlech pro poskytování státní pomoci v zemědělství a lesnictví.

19. května europoslanci navrhli kroky na potlačení nelegálního streamování sportu. Z webu má zmizet do půl hodiny.

20. května Komise podepsala třetí smlouvu s BioNTech-Pfizer. Slibuje dalších 1,8 mld. dávek proticovidové vakcíny v letech 2021-2023.

20. května se zástupci Rady a Evropského parlamentu dohodli, že od 1. 7. 2021 by měly v EU platit digitální COVID EU certifikáty umožňující znovuobnovení volného pohybu po Unii. Komise navrhla, jak by přesně měly fungovat v praxi.

21. května Komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se revize pokynů pro státní podporu investic rizikového financování. Otevřena je do 16. července 2021.

21. května rozhodl Soudní dvůr v české žalobě ve věci C-121/21 R, že Polsko musí bezodkladně pozastavit těžbu hnědého uhlí v dole Turów.

21. května – EU poskytne Africe přinejmenším 1 mld. eur. Na vakcíny, léky a zdravotnické technologie.

24. května Evropská rada vystoupila v závěrech svého zasedání ostře proti Bělorusku. Dalšími tématy vrcholného setkání byly covid, změna klimatu, Rusko, Británie, Blízký východ a Mali.

25. května EU navýšila humanitární pomoc Palestině. Letos jí zatím slíbila poslat více než 34 mil. eur.

26. května Komise přijala informaci, že Švýcarsko se rozhodlo ukončit jednání s EU o institucionální rámcové dohodě.

26. května Komise potvrdila, že 1. června 2021 zahájí činnost Úřad evropského veřejného žalobce. Bude vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující rozpočet EU.

26. května Komise zveřejnila pokyny k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím.

26. května Komise zveřejnila alokaci pro program Kreativní Evropa. V roce 2021 EU na kulturu 300 mil. eur.

26. května Rada stanovila deset priorit pro příští čtyři roky, jak bojovat v EU proti organizovanému zločinu.

27. května Rada souhlasila s posílením Vízového informačního systému (VIS). Kvůli měnícím se migračním a bezpečnostním výzvám.

27. května Rada odsouhlasila,že protisyrské sankce potrvají minimálně do 1. června 2022.

28. května Komise oznámila, že podpoří Bělorusko balíčkem ve výši 3 mld. eur s podmínkou demokratizace.

28. května Rada dala zelenou koheznímu balíku pro roky 2021-2027 ve výši 330 mld. eur.

31. května Komise vydala nové pokyny ke směrnici o jednorázových plastech.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality