KULATÝ STŮL: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

11. června 2021 se prostřednictví­m online platformy Webex Teams uskuteční­ další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě. Debata se uskuteční­ od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Masarykova Univerzita v Brně.

Soudobá bezpečnostní­ politika Evropské unie (EU) je zaměřena na eliminaci širokého spektra bezpečnostních hrozeb v globální­m i regionálním rámci. Na této politice se podílí i Česká republika (ČR), která prostřednictvím EU uskutečňuje i vlastní­ bezpečnostní­ zájmy. V rámci EU je bezpečnost řešena v různých dimenzích a sektorech. Velký důraz je kladen na politiku v oblasti vnitřní bezpečnosti a v jejím rámci pak specificky na boj proti terorismu. V realitě samozřejmě nelze zcela oddělit vnější a vnitřní bezpečnost, jednotlivé sektory bezpečnosti jsou vzájemně propojeny. V našem podkladovém materiálu se budeme zaměřovat předevší­m na problematiku vnitřní bezpečnosti EU, i když samozřejmě nelze opomíjet výše zmíněnou provázanost s globálním dění­m vně unijních hranic.

Hlavní­mi diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jaké jsou prioritní­ zájmy České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, které chce prosazovat na evropské úrovni?
  2. Jak zajistit do budoucna rovnováhu mezi bezpečností a zasahováním do základních práv?
  3. Mají Česká republika a Evropská unie vhodný právní­ rámec pro řešení­ výzev v oblasti terorismu a jak vytvořit bezpečnostní­prostředí­, které bude odolné do budoucnosti?
  4. Jakým způsobem lze čelit radikalizaci v České republice a v EU?

KULATÝ STŮL: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality