Evropa a tři Rady – které z nich budeme v roce 2022 předsedat?

Evropská rada, Rada Evropské unie a Rada Evropy. Málokdo tuší, že se jedná o tři různé instituce, a ještě méně lidí zná jejich rozdíly. Které Radě bude tedy Česká republika ve druhé polovině roku 2022 předsedat? Jakou funkci mají dvě zbylé instituce?

Nejsnadnější je začít Radou Evropy z jednoho prostého důvodu – není totiž vůbec orgánem Evropské unie. Rada Evropy je samostatná mezinárodní organizace, která seskupuje čtyřicet sedm členských států včetně těch, které v Evropské unii nenajdete. Jsou mezi nimi například státy jako Turecko, Švýcarsko nebo Albánie.

Hlavní misí Rady Evropy je podporovat zásady právního státu a zajišťovat dodržování lidských práv a principů demokracie. Členské státy se snaží najít společné řešení různých problémů jako je například korupce, terorismus nebo organizovaný zločin. A co tedy zbylé dvě Rady?

Evropská rada se skládá z hlav států, Rada EU zase z ministrů

Zbývají tedy Evropská rada a Rada Evropské unie. Evropská rada představuje nejvyšší politickou úroveň spolupráce členských států EU. Jejím úkolem je definovat politické směřování a priority Evropské unie jako celku. V průběhu zasedání se diskutuje o konkrétních aktuálních tématech spjatých s evropskou integrací, nebo společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Zasedání také slouží k řešení případných sporů mezi členskými státy. Výstupy Evropské rady mají podobu závěrů. Evropská rada sice nemá legislativní pravomoc, ale může požádat Evropskou komisi, aby legislativní návrh ke konkrétnímu problému předložila.

Evropská rada se skládá z nejvyšších představitelů členských zemí EU (tedy premiérů nebo prezidentů), předsedy Evropské komise a stálého předsedy Evropské rady, který zasedání svolává a řídí. Mandát předsedy je standardně na dva a půl roku a momentálně funkci zastává Charles Michel.

Rada Evropské unie je pak orgánem EU, který legislativní návrhy projednává a přijímá je. Dále koordinuje jednotlivé politiky všech členských států. Jejím hlavním cílem je reprezentovat zájmy členských států prostřednictvím ministrů vlád všech zemí. Ministři se setkávají v deseti různých konfiguracích na základě projednávaných politických oblastí.

Kromě koordinace politik se Rada Evropské unie věnuje i rozvíjení společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU na základě pokynů od Evropské rady, uzavírá mezinárodní dohody nebo s Evropským parlamentem přijímá rozpočet EU.

Právě Radě Evropské unie předsedají jednotlivé členské státy. Střídají se při tom po 6 měsících, předsednictví je totiž postaveno na rotačním principu. Česká republika bude Radě EU předsedat ve druhé polovině roku 2022. O tom, co nás čeká a proč se předsednictví vyplatí, se dočtete v jednom z předchozích článků série CZ PRES.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek