Globální fond EU na podporu rozvojovým zemím

10.06.2021
Evropský parlament

EU plánuje investici zhruba 80 miliard eur do konce roku 2027 do rozvoje mezinárodní spolupráce v sousedních zemích i mimo ně.

Evropská unie v rámci víceletého finančního rámce 2021–2027 upravuje možnosti, jak investovat ve třetích zemích. Na svém červnovém plenárním zasedání ve Štrasburku budou poslanci hlasovat o zřízení fondu Globální Evropa. Ten bude operovat s prostředky ve výši 79,5 miliardy eur a spojí dohromady několik stávajících nástrojů EU, včetně Evropského rozvojového fondu.

Nástroj bude financovat priority zahraniční politiky EU. Finance mají podpořit udržitelný rozvoj v zemích sousedících s EU, ale i v subsaharské Africe, Asii, Americe, Tichomoří a Karibiku. Globální Evropa se zaměří na projekty, které budou řešit problémy, jako je vymýcení chudoby a migrace, a propagovat hodnoty EU, jako jsou lidská práva a demokracie. Program by měl také pomoci zajistit, aby EU dostála svým globálním závazkům – a to včetně cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o klimatu. Třetina rozpočtu tohoto fondu tak bude využita právě pro oblast klimatu. Právě klima je důležitým prvkem pro budoucí rozvoj, a to i vzhledem k zelené transformaci, která čeká EU po pandemii covidu-19.

Nejméně 19,3 miliardy eur je vyčleněno pro země sousedící s EU, 29,2 miliardy eur má být investováno do subsaharské Afriky. Část prostředků půjde na opatření rychlé reakce, včetně krizového řízení a prevence konfliktů. Skrze Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus EU podpoři udržitelné investice po celém světe. Přímou rozvojovou pomoc totiž doplní ještě prostředky ze soukromého kapitálu. Globální Evropa je jedním z 15 stěžejních programů EU podporovaných Parlamentem při jednáních o rozpočtu EU na období 2021–2027 a plánu obnovy EU, které Unii v nadcházejících letech společně poskytnou finanční prostředky ve výši více než 1,8 bilionu eur.

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek