Nařízení o transevropských energetických sítích

17.06.2021
Rada

Dne 11. června se setkali ministři energetiky EU na společné debatě o nařízení transevropských energetických sítích (TEN-E), vodíkové strategii a „renovační vlně“.

Ministři jednotlivých členských států se shodli na obecném přístupu ohledně nařízení o transevropských energetických sítí. Hlavním cílem je modernizovat, dekarbonizovat a propojit přeshraniční energetickou infrastrukturu Unie. To by mělo také dopomoci splnit cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050, k čemuž se členské státy zavázaly. Obecný přístup ohledně nařízení tak má splnit integraci trhu, jeho konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek energie.

Podle portugalského ministra pro životní prostředí potřebuje EU k tomu, aby se stala klimaticky neutrálním kontinentem moderní a propojené energetické infrastruktury. Ty mají zároveň být schopné užívání čisté energie. Dle jeho názoru musí být v evropských energetických sítích zastoupeny inteligentní energetické sítě a musí v nich být integrováno více obnovitelných zdrojů energie.

Co se týče tzv. renovační vlny, ministři schválili závěry Rady, které mají dopomoci současné ekonomice a vytvářet zelené budovy do budoucna. Stavebnictví je totiž jedním z největších spotřebitelů energie v Unii a zároveň produkuje více než třetinu skleníkových plynů. Renovační vlna si klade za cíl jednoduše navýšit renovační úsilí po EU, aby odvětví stavebnictví zajistilo nezbytný podíl na klimatické neutralitě do roku 2050. Podporované renovace tak mají snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů a dodatečně tak navýšit úspory nákladů. Závěry Rady hovoří o strategii do roku 2030, což znamená zdvojnásobit míru energetických renovací a prosazovat oběhové hospodářství.

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek