DOPORUČENÍ: Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o bezpečnosti a boji proti terorismu v Evropě, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 5 doporučení:

1. Česká republika by měla prosazovat komplexní pojetí bezpečnosti na evropské úrovni a mezirezortní a multiagenturní („multiagency“) přístup k řešení problémů v oblasti vnitřní bezpečnosti na evropské úrovni.

2. Česká republika by měla aktivně přispívat k tvorbě nových efektivních nástrojů boje proti organizovanému zločinu, přičemž vždy musí být kladen důraz na vyvažování mezi bezpečností a základními právy občanů.

3. Česká republika by měla věnovat pozornost činnosti Evropského veřejného žalobce a pravidelně vyhodnocovat efektivitu jeho činnosti.

4. Česká republika by se měla aktivně zapojit do tvorby vhodných nástrojů pro hodnocení efektivity protiteroristické politiky, specificky pak v oblasti deradikalizace.

5. Česká republika by měla sledovat sociální procesy v post-pandemické době a identifikovat v nich rizikové trendy a události z hlediska radikalizace směrem k násilnému extremismu a terorismu.

 


Sdílet tento příspěvek

Další aktuality