Rada pro zemědělství a rybolov, 19. července 2021

19.07.2021
Euroskop, Úřad vlády

První ministerské zasedání pro oblast zemědělství a rybolovu pod taktovkou slovinského předsednictví se uskuteční 19. července v Bruselu. V návaznosti na dosažení dohody nad podobou reformované společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 mu bude předcházet zasedání Zvláštního zemědělského výboru, kde dojde k předložení finálního legislativníhobalíčku SZP národním expertům. V minulých dnech na něm intenzivně pracovala Evropská komise i Evropský parlament. V zájmu Rady je schválit balíček a zaslat jej právníkům-lingvistům a překladatelům ještě před prázdninami. Delegaci ČR na jednání povede ministr Toman.

Vedle harmonogramu finalizace reformy SZP, jejíž nová pravidla začnou platit od počátku roku 2023, se dostanou na jednací stůl i další témata. Ministrům budou předloženy ke schválení závěry Rady k Akčnímu plánu pro ekologickou produkci, kde je ústředním cílem dosažení 25 % zemědělské plochy v režimu ekologického zemědělství na celoevropské úrovni. ČR se podařilo do textu prosadit některé kýžené změny, s finální textací však ČR může souhlasit.

Diskutovat se budou rovněž mezinárodní obchodní otázky související se zemědělstvím, kterým je v současné době věnována zvýšená pozornost, a nastupující slovinské předsednictví (SI PRES) ministrům představí své priority pro oblast zemědělství. ČR považuje otevřený mezinárodní obchod za nedílnou součást opatření jak pro prevenci i řešení neočekávaných situací na trhu EU, tak pro pozitivní ovlivňování výrobních standardů ve třetích zemích. ČR zároveň vnímá nutnost reakce na měnící se globální podmínky, jejíž parametry se dotknou i zemědělské a potravinářské oblasti.

Zde můžete sledovat jednání Rady #AGRIFISH online.

V rámci Různé bude nastoleno téma zlepšování životních podmínek zvířat v chovech krůt, problematika usmrcování kohoutků a kontrol ekologické produkce na hranicích. Komise představí občanskou iniciativu „Konec doby klecové“. ČR tuto iniciativu podporuje, jelikož v ČR dojde k zákazu chovu nosnic v klecích od roku 2027 a již dříve jsme Komisi vyzvali k předložení legislativního návrhu, který zakáže produkci vajec z klecových chovů, čímž by došlo ke zvýšení úrovně dobrých životních podmínek zvířat a k jednotným obchodním podmínkám na vnitřním trhu. Kypr bude informovat o požáru, kterýz působil vážné škody na životním prostředí a zemědělském sektoru, podobně jak učinila ČR na minulém zasedání v návaznosti na ničivé tornádo na Moravě. Chorvatsko bude informovat o negativní situaci v sektoru chovu skotu s ohledem na dopady covidu-19 a vyšší náklady na krmivo, Maďarsko o národním programu pro sektor včelařství a Řecko o nedostatečné produkci olivovníků zapříčiněné extrémním počasím.

Pro ministry je rovněž plánován pracovní oběd s ministrem zemědělství USA Tomem Vilsackem k problematice klimatické změny a transformace na udržitelnější dodavatelský řetězec. Očekává se pozitivní a konstruktivní diskuze.

Autor: Euroskop, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek