Daně v červenci 2021

10.08.2021
Euroskop

EU chce spravedlivější zdanění nadnárodních podniků

  • EU prosazuje změnu zdanění nadnárodních podniků

Krátce…

EU chce spravedlivější zdanění nadnárodních podniků

  • Skupina G20 schválila bezprecedentní celosvětovou dohodu o reformě daně z příjmu právnických osob.

  • Dohoda by měla být dokončena do října 2021.

  • Největší světové společnosti mají platit daň všude, kde podnikají.

Komise 10. 7. 2021 informovala o celosvětové dohodě, kterou schválili ministři financí a guvernéři centrálních bank skupiny G20 a jež do mezinárodního rámce daní z příjmů právnických osob vnese spravedlnost a stabilitu. Tento konsenzus by měl být začátkem kompletní reformy mezinárodního rámce daní z příjmů právnických osob. Reforma má zahrnovat přerozdělení práv zdanění, což bude znamenat, že největší světové společnosti budou muset platit daň všude, kde podnikají. Globální minimální efektivní daňová sazba ve výši nejméně 15 % zároveň pomůže potlačit agresivní daňové plánování a zastavit „závody“ o co nejnižší daň z příjmů právnických osob. Práce pod vedením OECD se soustřeďuje na 2 hlavní otázky: (1) úpravu mezinárodních pravidel podle toho, jak je zdanění zisků podniků rozděleno mezi jednotlivými zeměmi, aby byla zohledněna měnící se povaha obchodních modelů, včetně možnosti společností podnikat bez fyzické přítomnosti. Podle nových pravidel bude určitý podíl nadměrného zisku největšího a nejziskovějšího nadnárodního podniku přerozdělen na tržní jurisdikce, ve kterých se nacházejí spotřebitelé nebo uživatelé. (2) zajištění, aby nadnárodní podniky každoročně podléhaly minimální efektivní daňové sazbě u veškerých svých zisků. Tato sazba bude stanovena ve výši nejméně 15 % a měla by se vztahovat na všechny nadnárodní skupiny, jejichž kombinované finanční výnosy činí více než 750 mil. €. Technické podrobnosti dohody mají být projednávány v příštích měsících, aby se konečné dohody za účasti všech 139 členů inkluzivního rámce dosáhlo v říjnu 2021. Pokud bude dosaženo celosvětové dohody o obou pilířích založené na konsenzu, Komise navrhne opatření k jejich provedení v EU v souladu s agendou EU v oblasti daní a potřebami jednotného trhu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality