Veřejné zdraví v červenci 2021

10.08.2021
Euroskop

EU poskytuje vakcíny třetím zemím, Komise opět podpoří výzkum koronaviru

  • EU podporuje globální rekaci na koronavirus

  • Do výzkumu COVID-19 mají plynout další finanční prostředky


Krátce…

EU poskytuje vakcíny třetím zemím

  • EU chce zajistit přístup k bezpečným a cenově dostupným očkovacím látkám proti COVID-19 po celém světě.

  • EU se zavázala, že do konce roku 2021 dodá „tým Evropa“ zemím s nízkými a středními příjmy nejméně 100 mil. dávek.

Komise 22. 7. 2021 informovala o poskytování dávek proti COVID-19 třetím zemím. EU podporuje globální reakci na koronavirus. Dle vývoje se předpokládá, že do konce roku 2021 bude zemím, které vakcíny potřebují nejvíce, dodáno 200 mil. dávek očkovacích látek proti COVID-19. V rámci tohoto programu již bylo doručeno 122 milionů dávek do 136 zemí. Tým Evropa zároveň zahájil iniciativu týkající se výroby očkovacích látek, léků a zdravotnických technologií v Africe a přístupu k nim. Tato iniciativa má pomoci vytvořit vhodné podmínky pro výrobu očkovacích látek přímo v Africe a má být financována 1 mld. € z rozpočtu EU a evropských rozvojových finančních institucí, jako je Evropská investiční banka (EIB). Většina zemí s nízkými a středními příjmy potřebuje k vybudování vlastní výrobní kapacity čas i investice, a proto okamžitá a nejúčinnější reakce stále spočívá v postoupení očkovacích látek.

Komise opět podpoří výzkum koronaviru

  • Komise zintenzivnila výzkumné úsilí v boji proti koronaviru.

  • Do vybraných 11 projektů se zapojí 312 výzkumných týmů ze 40 zemí.

Komise 22. 7. 2021 informovala o tom, že zvýšila financování výzkumu o 120 mil. € na 11 nových projektů zaměřených na boj proti viru a jeho variantám. Komise zařadila do užšího výběru 11 nových projektů v hodnotě 120 mil. € z největšího evropského programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Toto financování je součástí široké řady opatření v oblasti výzkumu a inovací přijatých s cílem bojovat proti koronaviru a přispívá k celkové činnosti Komise zaměřené na prevenci, zmírňování a reakci na dopady viru a jeho variant v souladu s novým evropským plánem připravenosti biologické obrany nazvaným Inkubátor HERA (více v příspěvku „EP a Rada dosáhly dohody týkající se programu Horizont Evropa “, Výchova vzdělání a mládež v prosinci 2020, v příspěvku „Byly vyhlášeny první výzvy v rámci programu Horizont Evropa”, Výchova vzdělání a mládež v únoru 2021, v příspěvku „Komise představila první strategický plán programu Horizont Evropa”, Výchova vzdělání a mládež v březnu 2021, v příspěvku „EU požaduje snadnější a rychlejší schvalování upravených vakcín”, Veřejné zdraví v březnu 2021 a v příspěvku „Komise chce poskytnout další finanční podporu na výzkum koronaviru”, Výchova vzdělání a mládež v dubnu 2021). Do vybraných 11 projektů se má zapojit 312 výzkumných týmů ze 40 zemí, včetně 38 účastníků ze 23 zemí mimo EU. Většina projektů má podporovat klinická hodnocení nových léčebných postupů a očkovacích látek, rozvoj rozsáhlých kohort a sítí v souvislosti s koronavirem za hranicemi Evropy. Další projekty mají posílit a rozšířit přístup k výzkumným infrastrukturám poskytujícím služby nebo potřebným ke sdílení dat, odborných znalostí a výzkumných zdrojů mezi výzkumnými pracovníky s cílem umožnit výzkum zaměřený na koronavirus a jeho varianty. Mezi tyto infrastruktury patří ty, které jsou již aktivní, jako je evropská datová platforma COVID-19 a příslušné evropské infrastruktury pro výzkum věd o živé přírodě. Úspěšná konsorcia mají spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a projekty na vnitrostátní, regionální i mezinárodní úrovni, aby se maximalizovala součinnost a doplňkovost a aby v oblasti výzkumu nedocházelo ke zdvojování úsilí. Přispějí k vytvoření Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), který umožní EU předvídat budoucí pandemie a lépe je řešit.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality