Projektový tým Rozhoduj o Evropě se sešel na jižní Moravě

08.09.2021
Euroskop, EUTIS

Začátek nového ročníku projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ si vyžaduje důkladnou přípravu. Z tohoto důvodu se opět sešli organizátoři a partneři projektu, tentokrát 5. – 7. září 2021 v Pohořelicích.

Hlavním bodem programu bylo naplánování regionálních seminářů. Ty odstartují již za necelý měsíc a odehrají se v devíti krajských městech napříč celou Českou republikou. K setkání se online připojily i zástupkyně slovenského realizačního týmu, které budou připravovat čtyři online semináře pro slovenské účastníky. Mimo jiné bylo důležité vzít v potaz epidemiologickou situaci, aby vše proběhlo bezproblémově a účastníci si projekt užili.

Ohlédnutí za minulým ročníkem akce a Konference o budoucnosti Evropy

Tým se nejdříve ohlédl za minulým ročníkem, který z důvodu probíhající pandemie covidu-19 proběhl online. Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR následně představil Konferenci o budoucnosti Evropy, kterého také doplnil Igor Blahušiak z Úřadu vlády ČR. Debatovalo se nad tím, jakým způsobem studenty do konceptu zapojit, jelikož letošní ročník projektu je součástí této platformy.

Michael Murad, předseda správní rady EUTIS, o.p.s., který dohlíží na úspěšný průběh projektu, přivítal to, že projekt i nadále pokračuje a stále se inovuje. „Pozitivně vnímám zejména to, že v letošním roce probíhá Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky jako součást Konference o budoucnosti Evropy, což ještě více podporuje naši dlouhodobou snahu dát mladým lidem prostor vyjádřit se k tomu, jakou Evropu si představují“.

Rozhoduj o Evropě

Organizátoři a partneři projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ na setkání v Pohořelicích. Zdroj: EUTIS

„Konference o budoucnosti Evropy přináší unikátní příležitost zapojit se do diskuze o budoucnosti našeho kontinentu. Mimořádnou úlohu přitom hrají mladí a i prostřednictvím projektu Rozhoduj o Evropě se je budeme snažit zapojovat do této diskuze”, uvedl Igor Blahušiak.

Zuzana Wildová, koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, poté zmínila společné cíle pro 9. cyklus dialogu, kterými jsou inkluzivní společnost a udržitelná zelená Evropa. Následovalo rozdělení úkolů a individuální práce. V pozdních odpoledních hodinách tým navštívil hrad Devičky, s krásnými výhledy nejenom na krajinu jižní Moravy, ale také Dolních Rakous a západního Slovenska.

Druhý pracovní den setkání tým řešil agendu nového ročníku regionálních seminářů. Ta byla představena Ludmilou Johnovou a Igorem Blahušiakem z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. O agendě budou studenti jednat na všech regionálních seminářích, ať už v roli poslanců Evropského parlamentu či ministrů v Radě EU. Seznam naplánovaných regionálních seminářů můžete najít na webu www.rozhodujoevrope.cz.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky” je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Euroskop.cz je mediálním partnerem projektu v České republice.

Autor: Martin Míšek za EUTIS pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek