Konference OECD – sociální a solidární ekonomika: od „okraje po hlavní proud“

30.09.2021
Světlana Máčalová, Úřad vlády, ilustrační foto Pixabay

Ve dnech od 13. do 16. září 2021 proběhla konference OECD pod hlavičkou „Global Action“. Virtuální konference na vysoké úrovni na téma „Sociální a solidární ekonomika: od okraje k hlavnímu proudu“ byla součástí připravované globální akce OECD. Konference zahrnovala plenární zasedání na vysoké úrovni a panelové diskuse a dále interaktivní zasedání a semináře pro odborníky.

Konference poskytla zajímavou příležitost vyslechnout si od tvůrců politik, odborníků z praxe a dalších expertů jejich pohledy a zkušenosti s propagací tématu sociální a solidární ekonomiky (SSE). Rovněž byly řešeny klíčové otázky zviditelnění SSE, budování partnerství, internacionalizace, rovnost žen a mužů a dosažení sociálního dopadu.


Sociální ekonomika je prospěšná lidem i firmám

Pandemie covidu-19 způsobila významné globální ekonomické a sociální narušení. Vzhledem k tomu, že se ekonomiky zotavují, přičemž se předpokládá, že globální růst v roce 2021 dosáhne 5,8 %, nastal podle účastníků konference čas zamyslet se nad důležitou úlohou, kterou může sociální a solidární ekonomika (SSE) hrát v budoucím hospodářském směřování.

Konference si vytkla za cíl přinést další informace o problémech, které je třeba vzít v úvahu při navrhování nových právních rámců a měření tzv. sociálního dopadu, včetně nového výzkumu OECD v této oblasti. Diskuze se týkala nových poznatků OECD o úloze organizací sociální a solidární ekonomiky při zviditelnění a poskytnutí relevantních nástrojů k dosažení „sociálního dopadu“.

Zajímavý bod diskuse se zabýval investicemi do sociální ekonomiky prostřednictvím nástroje pro oživení a odolnost (RRP).


Podpora sociální a solidární ekonomiky Ecosystems

V roce 2020 zahájila OECD globální akci „Podpora sociální a solidární ekonomiky Ecosystems“, která je financována nástrojem zahraničního partnerství Evropské unie a pokrývá po dobu tří let více než 30 zemí.

Rostoucí nerovnosti, přetrvávající nezaměstnanost a ekologické požadavky se stále více dostávají do popředí zájmu jako prioritní politické otázky, ještě více pak s pandemií covidu-19. V této souvislosti může sociální a solidární ekonomika přispět k dalšímu budování inkluzivní a udržitelné ekonomiky a společnosti. SSE se tak ukázala jako „dlouhodobý agent inkluzivního růstu“.

Cíle této aktivity OECD:

– Podporovat inkluzivní, inteligentní, odolný a udržitelný růst

– Podporovat SSE, včetně sociálního rozvoje podniků a jejich internacionalizaci

– Zvyšovat povědomí a schopnost budovat prospěšné národní i místní ekosystémy pro rozvoj SSE

– Cílem je propagovat znalosti a výměny i na mezinárodní úrovni

Tradiční organizace SSE, jako např. sdružení, družstva, nadace a také novější formy, jako jsou sociální podniky, všechny sdílejí společný přístup, který lidi přiměje využít „smysl jejich poslání a podnikání“, a to v souladu řešení sociálních a též environmentálních problémů.

Projekt je zaměřen na dvě zásady, které mohou pomoci nastartovat potenciál „Sociální a solidární ekonomiky“, a to právní rámce a měřitelný sociální dopad aktivit.

Vytvoření cesty vpřed: mainstreaming sociální a solidární ekonomiky

Mainstreaming sociální ekonomiky znamená uznání její role jako úplného ekonomického „agenta“ systémových změn a inovací, jde též o rozšíření a znásobení jejího sociálního dopadu ve prospěch celé společnosti.

Vznikají také partnerství vzájemného učení, což jsou konsorcia aktérů v ekosystému sociální a solidární ekonomiky i mimo ni, jejichž cílem je sdílet znalosti a podporovat učení za účelem propagace a podpory SSE. Jejich činnosti budou také inspirací pro konkrétní akce, které mohou tvůrci politik podniknout na podporu rozvoje SSE.

Jak mohou tvůrci těchto politik pomoci?

– zlepšit rámec zásad (strategie, regulace)

– poskytnout vedení a pomoc při realizaci SSE (dostupné metodické příručky, přehled všech nástrojů)

– předložit důkazy (dopadové studie, shrnutí a předání poznatků a informací)

– podpora budování kapacit (technická asistence, trénink, specializované agentury a zprostředkovatelé služeb pomoci)

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek