Daně v září 2021

10.10.2021
Euroskop

Rada schválila dohodu o podávání zpráv o dani z příjmu velkých nadnárodních společností

  • Rada přijala směrnici o podávání zpráv o zdani z příjmu ze strany velkých nadnárodních společností působících v EU

Krátce…

Rada schválila dohodu o podávání zpráv o dani z příjmu velkých nadnárodních společností

  • Tato směrnice má od nadnárodních společností vyžadovat, aby podávaly zprávy o tom, kde dosahují zisků a kde platí daň.

  • Vyžaduje, aby nadnárodní společnosti působící v EU bez ohledu na jejich sídlo podávaly pravidelné veřejné zprávy.

Rada 28. 9. 2021 schválila v prvním čtení dohodu s EP o podobě směrnice o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí). Předběžné dohody dosáhli zástupci Rady a EP v červnu 2021 (více v příspěvku „Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)”, Daně v červnu 2015, v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH”, Daně v dubnu 2016, v příspěvku „EU požaduje větší daňovou transparentnost velkých nadnárodních společností”, Daně v březnu 202 a v příspěvku „Instituce se shodly na podávání zpráv o dani z příjmu velkých nadnárodních společností“, Daně v červnu 2021). Tato směrnice má od nadnárodních společností vyžadovat, aby podávaly zprávy o tom, kde dosahují zisků a kde platí daň. Dohodnuté znění vyžaduje, aby nadnárodní podniky nebo samostatné podniky s celkovým konsolidovaným příjmem přesahujícím 750 mil. €, s ústředím v EU nebo mimo ni, v každém z posledních 2 po sobě jdoucích účetních období zveřejnily informace o dani z příjmu v každém členském státě, jakož i v každé třetí zemi uvedené v příloze závěrů Rady o unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti nebo uvedené v příloze těchto závěrů Rady 2 po sobě následující roky. Tyto zprávy se podávají prostřednictvím společného formuláře EU a ve strojově čitelných elektronických formátech. Aby se zabránilo nepřiměřené administrativní zátěži pro dotčené společnosti a aby byly zveřejňovány informace jen v rozsahu, který je naprosto nezbytný pro umožnění účinné veřejné kontroly, stanoví směrnice úplný a konečný seznam informací, které mají být uváděny. Zprávy se budou podávat do 12 měsíců od rozvahového dne příslušného účetního období. Směrnice stanovuje podmínky, za kterých může společnost získat odklad povinnosti zveřejnit určité informace, a to na dobu nejvýše 5 let. Stanovuje rovněž, kdo nese skutečnou odpovědnost za zajištění dodržování povinnosti podávat zprávy. Před vstupem směrnice v platnost ji musí ještě formálně schválit EP. Členské státy budou mít mít 18 měsíců na provedení směrnice ve vnitrostátních právních předpisech. Komise by měla 4 roky po datu provedení směrnice předložit zprávu o jejím uplatňování.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality