Energie v září 2021

10.10.2021
Euroskop

SD EU udělil Polsku pokutu kvůli těžbě uhlí v dolu Turów

  • Polsko má platit pokutu za pokračování těžby hnědého uhlí v turówském dole

Krátce…

SD EU udělil Polsku pokutu kvůli těžbě uhlí v dolu Turów

  • Polsko odmítlo akceptovat předběžné rozhodnutí SD EU.

  • Byla mu vyměřena pokuta 500 tis. € denně.

Soudní dvůr EU 20. 9. 2021 udělil pokutu Polsku za neukončení těžby hnědého uhlí v Turówě ve výši 500 tis. € denně, dokud nedojde k provedení předběžného rozhodnutí Soudního dvora EU z května 2021. Předběžné rozhodnutí bylo přijato soudem na základěžaloby ČR z února 2021, podle kterého mělo Polsko odkamžitě zastavit těžbu v dolu Turów ještě před tím, než bude přijat finální rozsudek. Podle české žaloby důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých příhraničních obcích. Polská strana zastavení těžby odmítá a jedná s českou stranou na mezivládní bázi. Podle Komise byla v polském právu nesprávně provedena ustanovení směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí č. 92/2011, která se týkají přístupu k právní ochraně. Zároveň podle ní při prodlužování koncese na těžbu v hnědouhelném dole Turów polské orgány nesprávně uplatnily ustanovení směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a směrnice o přístupu k informacím č. 4/2003, pokud jde o informování veřejnosti a členských států zapojených do přeshraničních konzultací, přístup k právní ochraně a také zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 SEU (více v příspěvku “Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu ČR s Polskem“, Životní prostředí v prosinci 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality