Informační společnost v září 2021

10.10.2021
Euroskop

Komise vyzývá 19 členských států, aby provedly právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií

  • Komise řeší neplnění právních podpisů EU v oblasti digitálních technologií a médií ve většině členských států

Krátce…

Komise vyzývá 19 členských států, aby provedly právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií

  • Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti s 19 členskými státy, pokud neimplementují do svého vnitrostátního práva právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií.

  • 2 nové soubory pravidel, které mají být zavedeny do vnitrostátního práva bez delší prodlevy, jsou směrnice o audiovizuálních mediálních službách a evropský kodex pro elektronické komunikace.

Komise 23. 9. 2021 podnikla právní kroky proti 19 členským státům, které dosud nerealizovaly přínosy právních předpisů EU v digitální oblasti týkající se audiovizuálních médií a telekomunikací. Žádá, aby tyto členské státy ve svém vnitrostátním právu bez dalšího prodlení provedly 2 nové soubory pravidel – směrnici o audiovizuálních mediálních službách a evropský kodex pro elektronické komunikace – a Komisi o tom informovaly. Obě směrnice mají zásadní význam pro digitální transformaci EU. Byly společně schváleny všemi členskými státy a měly být provedeny do konce roku 2020 (více v příspěvku „Rada schválila pravidla pro odvětví telekomunikací v éře 5G”, Informační společnost v červnu 2018 a v příspěvku „Komise podnikla další kroky pro podporu evropských audiovizuálních děl”, Vnitřní trh v červenci 2020). Pro spotřebitele by měla být přínosem zejména silnější ochrana díky pravidlům, která zajišťují srozumitelnost smluvních informací, kvalitu služeb a snazší změny poskytovatele mezi sítěmi, což povede ke spravedlivějším maloobchodním cenám. Operátoři a poskytovatelé mohou využít pravidel pro investice, jako jsou pravidla podporující společné investice do sítí s velmi vysokou kapacitou a velkoobchodních sítí, nebo regulační a investiční předvídatelnost, též u postupů přidělování rádiového spektra. Lhůta pro provedení směrnice o audiovizuálních mediálních službách uplynula v září 2020. V listopadu 2020 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti proti 23 členským státům, které neoznámily úplné provedení revidované směrnice (více v příspěvku „23 státům nesplnilo své povinnosti týkající se směrnice o audiovizuálním obsahu”, Spravedlnost, svoboda a bezpečí v listopadu 2020). 15 členských států mezitím oznámilo prováděcí opatření, která označily za úplná, a další 3 členské státy zaslaly částečné oznámení. Komise v návaznosti na to zasílá odůvodněné stanovisko ČR, Estonsku, Irsku, Španělsku, Chorvatsku, Itálii, Kypru, Slovinsku a Slovensku. Lhůta pro provedení evropského kodexu pro elektronické komunikace ve vnitrostátních právních předpisech uplynula v v březnu 2020. V únoru 2021 Komise zaslala 24 členským státům výzvu (více v příspěvku „Většina členských států nesplnila své povinnosti týkající se telekomunikací”, Spravedlnost, svoboda a bezpečí v únoru 2021). Do konce srpna oznámily úplné provedení pouze Bulharsko a Dánsko (doplnily tak Řecko, Maďarsko a Finsko, které kodex provedly již dříve). V nedávné době oznámily úplné provedení rovněž Belgie a Německo, jejichž oznámení se nyní posuzují. ČR během léta 2021 a nyní také Francie oznámily řadu opatření, která mají směrnici částečně provést ve vnitrostátním právu, a tato oznámení se také posuzují. Komise v této souvislosti zasílá Estonsku, Španělsku, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku odůvodněné stanovisko, v němž je žádá, aby přijaly a oznámily příslušná opatření. Uvedené členské státy v obouch případech mají 2 měsíce na to, aby situaci napravily a přijaly k těmto právním předpisům EU vnitrostátní prováděcí opatření. V opačném případě může Komise rozhodnout, že dotyčnou věc předloží SD EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality