Spotřebitelé v září 2021

10.10.2021
Euroskop

Komise navrhuje jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení

  • Komise chce dosáhnout jednotné nabíječky pro mobilní telefony

Komise navrhuje jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení

  • Komise představila společné řešení pro nabíjení všech vhodných zařízení, jež by přispěly ke konci elektronického odpadu.

  • Komise chce usnadnit obtížné spotřebitelů, jež jsou způsobeny záplavou různých nekompatibilních nabíječek k elektronickým zařízením.

  • Zavedením revidované směrnice o rádiových zařízení by se harmonizovaly nabíjecí porty a technologie rychlého nabíjení.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh (KOM(2021)547)

  • Komise 23. 9. 2021 představila právní předpisy, které stanovují společné řešení pro nabíjení všech vhodných zařízení.

Pozadí

V roce 2020 bylo v EU prodáno přibližně 420 mil. telefonů a jiných přenosných elektronických zařízení. V průměru spotřebitelé vlastní přibližně 3 nabíječky mobilních telefonů, z nichž pravidelně používají 2. I přesto 38 % spotřebitelů uvádí, že se alespoň jednou setkalo s obtížemi, když nemohli nabít svůj telefon, protože nabíječky, které měli k dispozici, nebyly kompatibilní. Tato situace je pro spotřebitele nejen nepohodlná, ale také nákladná, neboť je každoročně stojí zhruba 2,4 mld. € za samostatné nabíječky, které se neprodávají současně s elektronickými zařízeními. Kromě toho vyhozené a nevyužité nabíječky každoročně představují až 11 tis. tun elektronického odpadu.

Komise chce reagovat na problémy pro spotřebitele a životní prostředí tím, že od roku 2009 podporuje společné řešení pro nabíjení mobilních telefonů a podobných elektronických zařízení. Poprvé Komise zprostředkovala dobrovolnou dohodu výrobního odvětví v roce 2009; jejím výsledkem bylo přijetí prvního memoranda o porozumění a snížení počtu stávajících řešení pro nabíjení mobilních telefonů na trhu ze 30 na 3. V návaznosti na uplynutí platnosti uvedeného memoranda v roce 2014 nebyl nový návrh z března 2018 považován za uspokojivý, a to ani pokud jde o vytvoření jednotného řešení pro nabíjení, ani pokud jde o uspokojení potřeby lepšího pohodlí pro spotřebitele a snížení množství elektronického odpadu.

Klíčové a sporné body

Přestože se Komisi podařilo snížit počet nabíječek ze 30 na 3 za poslední desetiletí,Komise stále nenašla komplexní řešení problému různorodých nabíječek pro elektronická zařízení. Proto se Komise návrhem revidované směrnice o rádiových zařízeních snaží harmonizovat nabíjecí porty a technologie rychlého nabíjení.

Navrhované změny:

  • Harmonizovaný nabíjecí port pro elektronická zařízení: běžným portem by se měl stát port USB typu C. Spotřebitelé tak budou moci nabíjet svá zařízení stejnou nabíječkou USB-C bez ohledu na jejich značku.

  • Harmonizovaná technologie rychlého nabíjení pomůže zabránit tomu, aby různí výrobci neodůvodněně omezovali rychlost nabíjení, a zajistit, aby rychlost nabíjení byla při používání jakékoli kompatibilní nabíječky pro dané zařízení stejná.

  • Oddělení prodeje nabíječky od prodeje elektronického zařízení: spotřebitelé budou moci zakoupit nové elektronické zařízení bez nové nabíječky. Omezí se tak počet nechtěně zakoupených nebo nevyužitých nabíječek. Odhaduje se, že omezení výroby a likvidace nových nabíječek omezí množství elektronického odpadu o téměř tisíc tun ročně.

  • Zdokonalené informace pro spotřebitele: výrobci by měli být povinni poskytovat relevantní informace o účinnosti nabíjení, včetně údajů o výkonu, který zařízení vyžaduje, a zda podporuje rychlé nabíjení. Spotřebitelé by tak snáze zjistili, jestli jejich stávající nabíječky splňují požadavky jejich nových zařízení, nebo jim to pomůže vybrat kompatibilní nabíječku. Ve spojení s ostatními opatřeními by to spotřebitelům pomohlo omezit počet zakoupených nových nabíječek a ušetřit 250 mil. € ročně za zbytečně pořízené nabíječky.

Přezkum směrnice o rádiových zařízeních je součástí širšího opatření Komise zaměřenéhona udržitelnost výrobků, zejména elektroniky na trhu EU, na což se by se měl zaměřit nadcházející návrh týkající se udržitelných výrobků.

Předpokládaný další vývoj

Návrh revidované směrnice o rádiových zařízeních by měl být nyní procházet řádným legislativním postupem,, kde by o něm měli spolurozhodovat EP a Rada. Přechodné období 24 měsíců od data přijetí by mělo dát výrobnímu odvětví dostatečný čas na přizpůsobení se před vstupem v platnost. Jednotná nabíječka je v konečném důsledku podmíněna naprostou interoperabilitou na obou koncích kabelu: mezi elektronickým zařízením a vnějším napájecím zdrojem. Návrhem by bylo dosaženo interoperability na tom konci zařízení, který představuje podstatně větší problém. Interoperabilitou vnějšího napájecího zdroje by se měl zabývat přezkum nařízení Komise o ekodesignu. Ten by měl zahájen v průběhu roku 2021, tak aby byl vstup revidovaného nařízení v platnost sladěn s dnešním návrhem.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality