Doporučení Národního konventu o EU k programu předsednického tria

12.10.2021
Národní konvent EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o programu předsednického tria Francie-Česká republika-Švédsko, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky. Kulatý stůl proběhl 1. října hybridní formou, tj. prezenčně v Lichtenštejnském paláci a zároveň online skrze Webex Teams. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debata se zaměřila na tři otázky. (1) Jaké jsou společné a rozdílné programové priority tria? (2) Na jaké priority by se měl osmnáctiměsíční program zaměřit? (3) Jak by měly země tria spolu komunikovat a koordinovat činnost během výkonu předsednictví?

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 5 doporučení:

1. Česká republika by měla ve společném programu tria prosazovat priority jako vnitřní trh, digitalizaci, otevřenou a ambiciózní obchodní politiku, stabilizaci západního Balkánu, vnitřní a vnější bezpečnost, multilateralismus a racionální klimatickou politiku.

2. Česká republika by měla prosazovat obecnou formulaci priorit na takové úrovni, aby zahrnovala postoje všech zemí tria. V případě, že to nebude možné, měly by být tyto priority či jejich konkretizace zakomponovány do programu pro národní předsednictví.

3. Česká republika by za účelem snižování nejistoty spojené s dopady voleb na přípravu a výkon týmového předsednictví měla i nadále posilovat budování osobních vztahů na pracovní úrovni.

4. Česká republika by za účelem snižování nejistoty spojené s dopady voleb na přípravu a výkon týmového předsednictví měla i nadále posilovat budování osobních vztahů na pracovní úrovni.

5. Česká republika by měla komunikovat otázky předsednictví s veřejností nejenom v Praze, ale také v regionech. A vhodně je propojit s debatami probíhajícími v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Plné znění podkladového dokumentu zde.

Plné znění doporučení zde.

Video z kulatého stolu již brzy na YouTube kanále Euroskop.cz

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.cz, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (@Narodnikonvent). Doporučení budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky. /K. Bartáková/

Autor: Kristýna Bartáková, Národní konvent EU

Sdílet tento příspěvek