Mise EU

12.10.2021
Euroskop, Komise

Na základě nových hrozeb a krizí, kterým EU a její občané čelí pověřil Evropský parlament a Rada Komisi, aby představila nový způsob spolupráce na evropské úrovni napříč jednotlivými oblastmi. Pandemie covidu-19 jednoznačně prokázala, že krizi je nejlepší řešit solidaritou a koordinovanou činností.

Mise EU vycházejí z myšlenky, že společenské výzvy, jakými je právě pandemie covidi-19 anebo ochrana klimatu vyžadují koordinované úsilí. Mise EU stanovují ambiciózní, ale zároveň měřitelné cíle v rámci programu Horizon Europe, který navazuje na program Horizont 2020. Jedním z nových prvků nového programu jsou právě tzv. mise, neboli akce v oblasti výzkumu a inovací. Mise budou představovat koordinované úsilí Komise, kdy mají shromažďovat a mobilizovat zdroje a zároveň spolupracovat s veřejnými a soukromými aktéry, jako jsou členské státy, regionální samosprávy, výzkumné ústavy, podnikatelé apod.

Mise mají podporovat priority EU jako je Zelená dohoda pro Evropu, boj proti rakovině, evropský Bauhaus, cíle udržitelného rozvoje OSN a také obnovená agenda pro konkurenceschopnost. Komise zatím představila pět hlavních misí EU; adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn, rakovina, zdravé oceány, moře a pobřežní vnitrozemské vody, klimaticky neutrální a chytrá města a zdravá půda a potraviny.

Mise by měly dodat řešení klíčových globálních výzev do roku 2030. Například mise Adaptace na změnu klimatu plánuje uvolnit 100 milionů eur na rozsáhlé demonstrace zaměřené na řešení závažných klimatických rizik, jako jsou povodně, přizpůsobená místním podmínkám. Mise rakovina plánuje zavést nový společ-ný model správy, který zajistí systematickou a efektivní integraci výzkumu, inovací a vývoje politiky v oblasti rakoviny v Evropě.

Každá mise bude fungovat jako portfolio akcí, jako jsou výzkumné projekty, nebo politická opatření k dosažení měřitelného cíle, kterého by nebylo možné dosáhnout prostřednictvím jednotlivých akcí. Komise dala oficiální souhlas se zahájením misí 29. září 2021.


Ilustrační foto. Zdroj: Rada

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek