Občanem v EU část první: Možnosti, o kterých se nám před vstupem do EU ani nezdálo

Cestování, obchod, ale také například telekomunikace. To je jen krátký výčet oblastí, ve kterých máme jako občané EU snazší život. Jaké konkrétní přínosy pro nás toto občanství má? A jaká práva nám to, že jsme občany EU, garantuje?

Každý občan jakéhokoli z členských států Evropské unie je automaticky také občanem EU. Občanství v EU ale občanství národní nikterak nenarušuje, jen ho doplňuje. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma občanstvími je, že to první neukládá občanům EU jakékoli povinnosti. Občanství EU předpokládá existenci pouta politické povahy mezi evropskými občany, ačkoli se nejedná o vztah náležitosti k určitému národu. S tímto občanstvím pak souvisí práva, která jsou občanům EU garantována ve Smlouvách, a také různé možnosti a výhody, kterými Unie zjednodušila svým občanům životy.

Cestování bez omezení

Jednou z velkých výhod, kterou nám členství v EU a občanství EU přineslo, je, že se můžeme volně a bez zdržujících hraničních kontrol pohybovat po 26 evropských zemích, které tvoří území schengenského prostoru. Ať už se český občan rozhodne, že do jiného členského státu pojede krátkodobě na dovolenou nebo dlouhodobě za prací či studii, umožňuje mu toto schengenský prostor bez omezení. Občan EU se také může bez jakýchkoli komplikací trvale usadit v jiném členském státě. Taková svoboda pohybu je v mezinárodním prostředí bezprecedentní.

Schengenská spolupráce však není jen o usnadnění cestování. Má také rozměr, který se týká policejní kooperace mezi zapojenými státy, což umožňuje konkrétně v České republice, aby Policie ČR mohla lépe chránit české občany. Nezastupitelnou roli v této architektuře má Schengenský informační systém, ke kterému se ČR připojila od roku 2007 a prostřednictvím kterého byly ve vztahu pouze k České republice vypátrány desítky tisíc osob a věcí s tím, že efektivnost tohoto nástroje kontinuálně roste.

S mobilitou po Evropě pak také souvisí velmi populární program Erasmus+, v rámci kterého studenti ze členských států EU vyjíždějí do jiných členských států buď na semestrální výměnné studijní pobyty, nebo dokonce na celé vysokoškolské studium. Českým studentům se tak naskýtá mimořádná příležitost poznat nové lidi a kultury napříč Unií, ale také například studovat na nejprestižnějších evropských univerzitách. Jen od začátku roku 2014 do roku 2018, což je poslední období, za které jsou zveřejněné statistiky, vycestovalo za studii do zahraničí 24 171 Čechů, zatímco do České republiky přijelo 29 617 zahraničních studentů.

Erasmus se nicméně netýká jen studentů a nabízí také možnosti pro vysokoškolské bakalářské, magisterské i doktorské studenty hledající pracovní stáže. Nabídka se týká ale i čerstvých absolventů vysokoškolského studia. Při zahraniční pracovní zkušenosti se mohou zájemci například zlepšit v komunikaci, a to nejen v cizím jazyce, a v mezikulturních vztazích. Pobyt navíc napomůže rozvíjet měkké dovednosti, které jsou v dnešní době zaměstnavateli velmi ceněné. Od začátku roku 2014 do roku 2018 vyrazilo za pracovní zkušeností 7 171 studentů, do České republiky za stejným účelem přicestovalo 8 705 mladých lidí z ostatních členských států.

Díky EU byly zrušeny roamingové poplatky

Jistě si to pamatuje většina Čechů. Když jeli v rámci EU do zahraničí a překročili hranici, přišla jim od operátora textová zpráva, která je v zemi přivítala a oznámila jim ne zrovna nízké ceny volání a posílání zpráv. Člověk si tak musel dobře promyslet, jestli opravdu nutně potřebuje poslat zprávu nebo zatelefonovat. Toto složité rozhodování skončilo v červnu 2017, kdy se členské státy EU dohodly na zrušení roamingových poplatků. Od té doby mohou občané EU volat na telefonní čísla nebo procházet internet za stejné ceny a za stejných podmínek, jako ve státu, ze kterého pocházejí.

Zrušení roamingových poplatků se setkalo s okamžitým pozitivním přijetím napříč EU. Podle zprávy Evropské komise z roku 2019 se používání mobilních dat při cestování po EU zvýšilo desetkrát ve srovnání s rokem před zavedením opatření. Počet telefonátů se pak zvýšil na trojnásobek. Aktuálně platné nařízení regulující problematiku roamingu vyprší v roce 2022, už nyní ale Evropská komise předložila návrh, který by účinnost stávajících pravidel prodloužil o 10 let.

Unie klade důraz na ochranu spotřebitelů

Občané EU a vlastně všichni, kteří v EU nakupují, si také užívají výhodu v podobě vysoce kvalitních potravin. Ty nesou patřičná označení potvrzující, že je potravina v souladu s normami- pro bezpečnost a kvalitu, které patří k nejpřísnějším na světě. Unie také zavedla povinné kontroly v celém zemědělsko-potravinářském řetězci, aby zajistila, že rostliny a zvířata jsou zdravé, že potraviny a krmivo pro zvířata jsou bezpečné a že výrobky jsou vhodně označeny. Adekvátní označení musí mít také například spotřebiče, ke kterým mají výrobci působící na unijním trhu povinnost přikládat energetické štítky.

Spotřebitelé jsou ale chráněni i dalšími způsoby, kdy si například díky evropským právním předpisům mohou být jistí, že mají na zboží zakoupené v EU dvouletou záruku. V praxi to znamená, že když se občanovi EU rozbije po roce například notebook, je jeho oprava nebo výměna zdarma bez ohledu na to, v jakém členském státu byl produkt zakoupen. Zároveň mají občané EU možnost do 14 dnů zrušit objednávku nebo vrátit nákup bez udání důvodu. Cestující v EU si taktéž mohou zakoupit jízdenky a letenky s vědomím toho, že dostanou finanční náhradu v případě, že jejich spoj bude významně zpožděný nebo zrušený. Zjevným cílem EU zde je, aby občané Unie z evropského trhu co možná nejvíce profitovali.

O tom, jak Evropská unie posílila Českou republiku ekonomicky i diplomaticky, nebo jakým způsobem mohou občané ovlivňovat dění v EU, se dočtete příští týden ve druhé části této minisérie.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek