Senát se bude zabývat klimatickým balíčkem EU

05.11.2021
Euroskop, ČTK

Evropský klimatický balíček bude hlavní náplní schůze Senátu, která dnes pokračuje v Praze. Očekává se, že horní komora se postaví kriticky k plánu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent. Některá nařízení a směrnice, která navrhuje Evropská komise, by vláda podle senátních výborů měla vetovat, pokud nebudou vyčísleny jejich dopady.

Senátoři zřejmě označí za nezodpovědné prosazovat návrhy například na razantní snižování emisí, pokud není jasný způsob náhrady stávajících energetických zdrojů. Nejkritičtější bude zřejmě postoj senátorů k návrhům na zdanění energetických produktů a elektřiny nebo k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a ke zpřísnění norem pro emise oxidu uhličitého. Senátní výbory uvedly, že návrhy nezohledňují rozdílnou kupní sílu v jednotlivých státech EU.

Komise chce do roku 2030 zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů až na 40 procent, protože současný cíl 32 procent podle ní není dostačující. V důvodové zprávě ke směrnici o podpoře energie z obnovitelných zdrojů například uvádí, že cíl 40 procent nemá žádné nevýhody, a je tak upřednostňovanou a účinnou možností. Vláda má ale výhrady proti zavedení povinného podílu vodíku, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů pro vytápění a chlazení budov nebo vůči změnám u úspor emisí v dopravě.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek