Spotřebitelé v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

Komise posiluje kybernetickou bezpečnost bezdrátových zařízení a výrobků

  • Telefony, chytré hodinky, dětské chůvičky a další bezdrátová zařízení mají podléhat přísnějším pravidlům kybernetické bezpečnosti

Komise posiluje kybernetickou bezpečnost bezdrátových zařízení a výrobků

  • Nově přijatá opatření by měla zajistit zlepšení kybernetické bezpečnosti bezdrátových zařízení na trhu EU.

  • Navržená opatření by se měla vztahovat na bezdrátová zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety a další výrobky schopné komunikovat přes internet.

  • Součástí nařízení mají být opatření, která mají pomoci zlepšit odolnost sítí, lépe chránit soukromí spotřebitelů a snížit riziko peněžních podvodů.

  • Zmíněný akt v přenesené pravomoci by měl být doplněn aktem o kybernetické odolnosti.

  • Schválený návrh i plánovaný akt o kybernetické odolnosti jsou výsledkem činností oznámených v nové Strategii kybernetické bezpečnosti EU, jež byla představena v prosinci 2020.

Commission delegated Regulation (EU) of 29.10.2021 supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3), points (d), (e) and (f), of that Directive (C(2021)7672)

  • Komise 28. 10. 2021 přijala opatření ke zlepšení kybernetické bezpečnosti bezdrátových zařízení dostupných na trhu EU.

Pozadí

Jelikož mobilní telefony, chytré hodinky, fitness náramky a bezdrátové hračky jsou používány v našem každodenním životě stále častěji, představují kybernetické hrozby pro každého spotřebitele stále větší riziko.

Schválený návrh i plánovaný akt o kybernetické odolnosti jsou výsledkem činností oznámených v nové Strategii kybernetické bezpečnosti EU, jež byla představena v prosinci 2020 (více v příspěvku „EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost”, Informační společnost v prosinci 2020).

Klíčové a sporné body

Cílem aktu v přenesené pravomoci, který byl přijat a který souvisí se směrnicí č. 53/2014 o rádiových zařízeních, je zajistit, aby všechna bezdrátová zařízení byla bezpečná před tím, než se začnou prodávat na trhu EU. Tento akt má stanovit nové právní požadavky na záruky kybernetické bezpečnosti, které budu muset výrobci zohlednit při navrhování a výrobě zmíněných výrobků. Akt by měl chránit i soukromí občanů a jejich osobní údaje, bránit rizikům peněžních podvodů a zajišťovat větší odolnost našich komunikačních sítí. Navržená opatření by se měly vztahovat na bezdrátová zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety a další výrobky schopné komunikovat přes internet, hračky a vybavení pro péči o děti, jako jsou chůvičky, i na různá nositelná zařízení, jako jsou chytré hodinky nebo fitness náramky.

Nová opatření mají pomoci:

  • Zlepšit odolnost sítí: Bezdrátová zařízení a výrobky by měly povinně obsahovat prvky, které zabrání poškození komunikačních sítí a předchází tomu, aby byla tato zařízení používána k narušení funkčnosti internetových stránek nebo jiných služeb.

  • Lépe chránit soukromí spotřebitelů: Bezdrátová zařízení a výrobky by měly povinně mít funkce, které zaručí ochranu osobních údajů. Ochrana práv dětí se stane základním prvkem tohoto právního předpisu. Výrobci budou muset například zavést nová opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich přenosu.

  • Snížit riziko peněžních podvodů: Bezdrátová zařízení a výrobky budou muset mít funkce, které minimalizují riziko podvodu při elektronických platbách. Budou muset například zajistit lepší kontrolu autentizace uživatele, aby se zabránilo podvodným platbám.

Zmíněný akt v přenesené pravomoci by měl být doplněn aktem o kybernetické odolnosti, který nedávno oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v SOTEU v září 2021(více v příspěvku „Předsedkyně Komise zhodnotila směřování EU v projevu o stavu Unie (SOTEU)”, Institucionální záležitosti v září 2021) a který se bude vztahovat na větší množství výrobků a zaměří se na celý jejich životní cyklus.

Předpokládaný další vývoj

Pokud Rada a EP nevysloví námitky, měl by vstoupit zmíněný akt v přenesené pravomoci v platnost po uplynutí 2 lhůty pro přezkum. Po vstupu v platnost by měly mít výrobci k dispozici přechodné období v délce 30 měsíců k tomu, aby začali plnit nové právní požadavky. Díky tomu by mělo mít dané odvětví dostatek času upravit příslušné výrobky před tím, než vstoupí v platnost nové požadavky, které se očekávají od ½ roku 2024. Komise by měla rovněž podporovat výrobce v plnění nových požadavků tím, že požádá normalizační organizace EU, aby vypracovaly příslušné normy. Výrobci by měli rovněž mít možnost prokázat shodu svých výrobků tím, že zajistí jejich posouzení příslušnými oznámenými subjekty.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality