Vnější obchodní vztahy v říjnu 2021

10.11.2021
Euroskop

Komise navrhuje individuální opatření ve prospěch Severního Irska, Vývoz EU roste díky prosazování obchodních dohod a globálních pravidel, říká Komise, EU a USA ukončily spor ohledně cel na uhlík a ocel

  • Komise chce usnadnit pohyb zboží z VB do Severního Irska

  • Komise kladně hodnotí naplňování a prosazování obchodních dohod a globálních pravidel
  • Po 3 letech končí spor mezi USA a EU ve věci uvalení cel na ocel a uhlík

Krátce…

Komise navrhuje individuální opatření ve prospěch Severního Irska

  • Komise chce navrhnout opatření, která by lidem ze Severního Irska usnadnila potíže, jež vyvstaly v důsledku brexitu.

  • Opatření by zahrnovala usnadnění pohybu zboží z VB do Severního Irska.

Komise 13. 10. 2021 informovala o balíku individuálních opatření, jimiž chce reagovat na obtíže, se kterými se lidé v Severním Irsku potýkají v důsledku brexitu, a to dalším usnadněním pohybu zboží z VB do Severního Irska. Tento krok má navazovat na rozsáhlé diskuse s vládou VB v uplynulých měsících a na výměnu Komise s vedoucími politickými představiteli, podniky, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami v Severním Irsku (více v příspěvku „Komise zaslala VB výzvu z důvodu porušení povinností”, Institucionální záležitosti v říjnu 2020). Má rovněž obsahovat návrhy vycházející z prvků uvedených v dokumentu Command Paper zveřejněném v červenci 2021. Komise je nyní připravena zahájit intenzivní jednání s vládou VB, aby bylo možné v co nejdříve najít trvalé řešení založené na společné dohodě. Komise tak učiní ve spolupráci s EP a Radou. Komise se domnívá, že tento balík opatření by měl přinést v Severním Irsku skutečnou změnu a měl by řešit problémy spojené s brexitem týkající se pohybu zboží z VB do Severního Irska, na něž upozornili obyvatelé a podniky Severního Irska. Tato opatření doplňují balík, který byl předložen v červnu 2021 a který usnadňuje přesun živých zvířat z VB do Severního Irska (více v příspěvku „Komise navrhla řešení provádění Protokolu o Irsku a Severním Irsku”, Vnější obchodní vztahy v červnu 2021). Navrhovaný balík má poskytovat další flexibilitu v oblasti potravin, zdraví rostlin a zvířat, cel, léčivých přípravků a spolupráce se zúčastněnými stranami ze Severního Irska. Měl by navrhovat jiný model provádění protokolu, v němž je do značné míry usnadněn tok zboží mezi VB a Severním Irskem, pokud jde o zboží, jehož konečnou destinací je Severní Irsko. Toto usnadnění umožňuje řada ochranných opatření a zvýšený dozor nad trhem s cílem zajistit, aby se zboží nedostalo na jednotný trh EU. Tento balík má otevírat cestu k vyřešení všech otevřených otázek provádění, a tím zajistit předvídatelnost, stabilitu a jistotu pro občany a podniky v Severním Irsku. Schválené pracovní dokumenty řeší problémy ve 4 následujících oblastech: (1) individuální řešení pro Severní Irsko týkající se potravin, zdraví rostlin a zvířat (tj. „Sanitární a fytosanitární otázky“) – vedoucí k přibližně 80 % snížení kontrol, (2) pružné celní formality usnadňující pohyb zboží z VB do Severního Irska – snížení administrativní zátěže o 50 %, (3) intenzivnější spolupráce se zúčastněnými stranami a orgány v Severním Irsku a (4) zabezpečení nepřetržitých dodávek léčivých přípravků z VB do Severního Irska v dlouhodobém horizontu. Vytvořené 4 pracovní dokumenty by měly být nyní podrobně projednány s vládou VB. Komise rovněž plánuje nadále spolupracovat se zúčastněnými stranami v Severním Irsku.

Vývoz EU roste díky prosazování obchodních dohod a globálních pravidel, říká Komise

  • Díky opatřením Komise měl v roce 2020 vzrůst vývoz EU o 5,4 mld. €.

  • Komise např. odstranila 33 obchodních překážek ve 22 partnerských zemích.

Komise 27. 10. 2021 zveřejnila 1. konsolidovanou výroční zprávu o provádění a prosazování obchodních dohod EU o opatřeních zajišťujících otevřenost trhů a plnění závazků obchodních partnerů, a to ve 4 prioritách: (1) důsledné využívání možností, které nabízejí obchodní dohody EU, (2) podpora využívání obchodních dohod malými podniky, (3) řešení obchodních překážek a (4) prosazování obchodních závazků prostřednictvím řešení sporů. Vývoz z EU v roce 2020 se díky tomu zvýšil o 5,4 mld. €. Dle Komise asertivní obchodní politika vede k doržování mezinárodních závazků obchodnich partnerů a podpoře podniků EU. V roce 2020 Komise odstranila 33 obchodních překážek ve 22 partnerských zemích, spustila online platformu Access2Markets na podporu usnadnění vývozu MSP nebo bylo zřízeno jednotné kontaktní místo pro upozorňování na obchodní překážky. V roce 2021 plánuje Komise legislativně navrhnout mj. nový protitlakový nástroj.

EU a USA ukončily spor ohledně cel na uhlík a ocel

  • Po více než 3 letech končí spor mezi USA a EU ohledně cel na dovoz oceli a hliníku.

  • USA zruší cla uvalená na dovoz oceli a ohlíku, stejně jako EU svoje vyvažovací ochranná opatření.

Zástupci EU a USA se 31. 10. 2021 dohodli na ukončení sporu ve věci uvalení cel na dovoz uhlíku a oceli. USA tak umožní EU dovážet uhlí a ocel v bezcelním režimu v historickém objemu s účinností od 1. 12. 2021. EU naopak pozastaví po schválení v legislatinvím procesu vyrovnávací cla uvalená jako ochranné opatření vůči kroku USA z roku 2018 (více v příspěvku „Komise zavedla konečná ochranná cla na dovoz výrobků z oceli”, Vnější obchodní vztahy v únoru 2019 a v příspěvku „Komise schválila vyrovnávací cla na některé zboží dovážené z USA“, Vnější obchodní vztahy v červnu 2018). Spor má být ukončen i u WTO. Cílem je rovněž zahájit jednání o globální dohodě pokrývající emise uhlíku (a dokončit je do 2 let) a nadměrnou kapacitu tohoto odvětví. Nejdříve bude sestavena technická pracovní skupina pověřená vypracováním společné metodiky a sdílením příslušných údajů pro hodnocení vložených emisí obchodované oceli a hliníku. Obě strany (či další státy, které se budou chtít připojit) by měly podporovat dekarbonizaci odvětví – např. nízkouhlíkovou výrobu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality