Rada pro zahraničí věci ve formátu ministrů obchodu dne 11. listopadu 2021

11.11.2021
Úřad vlády

Zasedání Rady v listopadovém termínu má na programu některá tradiční témata. Kromě diskuze k aktuálnímu stavu reformy Světové obchodní organizace (WTO) a příprav 12. ministerské konference v Ženevě na přelomu listopadu a prosince a obchodním vztahům s USA představí Komise také letošní zprávu o provádění a vymáhání dohod EU o volném obchodu (FTAs).

Agendu doplňuje také bod zařazený na žádost NL, a to aktuální stav revize akčního plánu k obchodu a udržitelnému rozvoji EU, který je naplňován v rámci dedikované kapitoly jednotlivých FTAs. Obědovým tématem ministrů potom bude aktuální stav vyjednávání obchodních a investičních dohod se třetími zeměmi a po obědě proběhne ještě neformální výměna názorů ministrů se zmocněnkyní USA pro obchod K. Tai.

Blížící se 12. ministerská konference WTO zastihuje organizaci v nelehké době, která příliš nepřeje respektování, či dokonce posilování mnohostranných obchodních pravidel. Výzvou je zejména značná polarizace členů organizace a nekonstruktivní postoje některých hlavních hráčů. Cílem EU pro nadcházející diskuzi ministrů je proto realistické zhodnocení cílů konference, kterých EU může dosáhnout, a zvolená strategie. Možné výstupy by dle Komise měly zahrnout jak reakci organizaci na aktuální výzvy v podobě pandemie či větší udržitelnosti obchodní politiky (přijetí deklarace k obchodu a zdraví, dokončení dohody o zákazu některých škodlivých rybolovných subvencí), tak v dlouhodobějším měřítku přizpůsobit činnost organizace měnícímu se globálnímu trhu. V tomto směru podporuje EU zejména ustavení pracovní skupiny k institucionální reformě WTO, která by měla získat mandát k diskuzi o řešení některých dlouhodobých problémů organizace, včetně blokace Odvolacího orgánu EU. O něco optimističtěji pak vyhlíží výsledky tzv. vícestranných jednání, kde je očekáváno dokončení jednání v oblasti pravidel domácí regulace ve službách (licenční a kvalifikační podmínky poskytovatelů služeb).

Přestože postoj americké administrativy prezidenta Bidena není v mnoha oblastech obchodní politiky nadále čitelný či nadále nese protekcionistické rysy předešlé vlády, vztahy EU a USA zaznamenaly v posledních měsících pozitivní trend. V návaznosti na výsledky červnového summitu byl učiněn krok k trvalému řešení sporu Airbus-Boeing a přerušení aplikace vzájemných cel na dobu pěti let nebo zřízena Rada pro obchod a technologie, jejíž první zasedání proběhlo koncem září. Nejnověji došlo dne 31. října na okraj summitu G20 k dohodě obou celků na dočasném řešení sporu kolem cel aplikovaných ze strany USA dle sekce 232 na ocel a hliník z EU. USA cla sice úplně nezruší, na dobu dvou let nicméně zavede na dovozy z EU bezcelní kvótu v objemu historických dohozů, EU pak suspenduje vlastní vyrovnávací opatření přijatá v reakci na tento krok v roce 2018. Cílem obou stran je také do tří let vyjednat globální dohodu o udržitelnosti sektoru (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium), která by měla zajistit zelenou produkci oceli a hliníku a rovněž řešit některé významné strukturální nerovnosti odvětví. EU také přeruší spor, který proti USA iniciovala u WTO. Komise toto řešení označila jako sice ne ideální, v dané chvíli však za jediné možné.

V rámci bodu různé představí Komise zprávu o provádění a vymáhání dohod EU o volném obchodu. Zpráva je již pátým vydáním svého druhu, letos je nicméně rozšířená rovněž o část věnovanou překážkám obchodu a celkově odráží větší důraz EU na oblast vymáhání závazků FTAs. Zpráva mj. ukazuje, že obchod podléhající preferenčním dohodám EU si v době poklesu způsobeného pandemií vedl lépe, než ochod s partnery, se kterými EU žádnou obchodní dohodu nemá. Do „různého“ byl na žádost NL přidán také bod věnovaný udržitelnosti, resp. aktuálnímu stavu revize akčního plánu, dle nějž jsou koncipovány a prováděny kapitoly FTAs věnované obchodu a udržitelnému rozvoji (Trade and Sustainable Development Chapters). Revize byla spuštěna dříve, než bylo původně plánováno, a to s ohledem na dopady pandemie. K tématu probíhala do října také veřejná konzultace, která bude kromě jiného základem pro výstupy revize, očekávané v první polovině roku 2022.

Tématem oběda ministrů bude aktuální stav probíhajících obchodních jednání se třetími zeměmi, přičemž se dá očekávat, že největší diskuze se rozproudí kolem dohod, které jsou nejblíže dokončení, tj. s Chile a Novým Zélandem. Zatímco řada členských států zdůrazňuje nejen čistě obchodní, ale také strategický význam FTAs v těchto regionech, Francie se aktuálně staví proti jejich finalizaci, a to i přes značně pokročilý charakter daných jednání. Po obědě proběhne ještě neformální videokonference ministrů se zmocněnkyní USA pro obchod K. Tai.

Autor: Eliška Drnovská

Sdílet tento příspěvek