Evropský parlament se chystá schválit změny společné zemědělské politiky

23.11.2021
Euroskop, ČTK

Poslanci Evropského parlamentu dnes podle očekávání schválí hlavní body reformy společné zemědělské politiky (SZP), která vstoupí v účinnost v roce 2023. Chystané změny usilují mimo jiné o větší šetrnost k životnímu prostředí, zajištění větší transparentnosti v přidělování unijních dotací a zvýšení připravenosti zemědělského sektoru na případné krize či výkyvy na trhu. Na půdě Evropského parlamentu se dnes rovněž bude debatovat o situaci v Bělorusku a migrační krizi na polsko-běloruských hranicích.

Vlády členských zemí mají v rámci nových pravidel vyčleňovat minimálně čtvrtinu prostředků z přímých dotací na ekologické zemědělství. V rámci takzvaných ekoschémat takto půjde získat peníze na zkvalitňování půdy, zadržování vody v krajině či podporu rozmanitosti druhů.

Minimálně deset procent přidělených prostředků má plynout malým a středním podnikům a tři procenta mladým zemědělcům. Dobrovolné bude pro členské státy zastropování dotací podle velikosti podniků.

Reforma má také mimo jiné zajistit lepší dohled nad pracovními podmínkami zaměstnanců v zemědělství. Zavedení stálé krizové rezervy má umožnit pomoc farmářům v případě nestability trhů.

Debata o Bělorusku se zaměří na bezpečnostní a humanitární aspekty současné migrační krize na hranicích Běloruska s Polskem a pobaltskými zeměmi. Jednání se zúčastní i šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek