Hospodářská soutěž v listopadu 2021

10.12.2021
Euroskop

EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy

  • Pravidla státní podpory EU nadále umožní veřejnou podporu na oživení po koronavirové pandemii.

Krátce…

EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy

  • Dočasný rámec státní podpory vzniknuvší kvůli koronavirové pandemii byl prodloužen.

  • EU se rovněž zabývala příspěvkem politiky hospodářské soutěže k naplňování nejen environmentálních cílů EU.

Komise 18. 11. 2021 prodloužila o dalších 6 měsíců tzv. dočasný rámec státní podpory, který je určen na podporu oživení ekonomiky související s koronavirovou pandemií. V současnosti je dočasný rámec platný do 31. 12. 2021. Půlroční prodloužení dle Komise odpovídá zaznamenanému hospodářskému oživení. Další vývoj bude záviset na průběhu pandemie COVID-19. Vedle toho Komise přijala dvě nová opatření s cílem vytvořit přímé pobídky pro progresivní opatření na podporu soukromých investic a solventnosti. Jedná se o opatření na podporu investic s platností do 31. 12. 2022, které má umožnit členským státům za určitých podmínek poskytnout pobídky pro investice realizované podniky s cílem urychlit digitální a ekologickou transformaci. Druhý nástroj má podpořit solventnost MSP včetně start-upů, a to prostřednictvím záruk a pobídek k investování poskytovaných členskými státy soukromým zprostředkovatelům pro zajištění snadnějšího přístupu ke kapitálovému financování. Nástroj lze uplatnit do 31. 12. 2023 (více v příspěvku „Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky”, Hospodářská soutěž v lednu 2021 a v příspěvku „Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory”, Hospodářská soutěž v říjnu 2020). Tato iniciativa byla Komisí přijata současně se sdělením o připravenosti politiky hospodářské soutěže na nové výzvy. V něm Komise zhodnotila její přínos k ekologické a digitální transformaci a k odolnému jednotnému trhu. Komise v současné době provádí přezkum nástrojů této politiky. Má mimo jiné v úmyslu, aby aktualizace nařízení o horizontálních blokových výjimkách a pokynů umožnila spolupráci v oblasti udržitelnějších výrobků a výrobních postupů. V současnosti např. probíhá veřejná konzultace k navrhované revizi pokynů ke státní podpoře pro širokopásmové připojení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality