Listopadový přehled dění v EU

14.12.2021
Ondřej Krutílek, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v listopadu 2021 očima analytika Ondřeje Krutílka.

2. listopadu Komise slíbila dát v souvislosti s klimatickou konferencí COP26 v následujících pěti letech 1 mld. eur na ochranu světových lesů.

3. listopadu Komise navrhla pravidla rybolovu v Atlantiku, Kattegatu a Skagerraku v roce 2022. V případě čtyř populací se má lovit o pětinu méně.

9. listopadu Rada odsouhlasila, že pravidla pro výběr silničních poplatků (euroviněta) se kvůli snížení emisí CO2 rozšíří a zpřísní. Během osmi let například zcela zmizí možnost časových dálničních známek pro kamiony na transevropské dopravní síti TEN-T.

9. listopadu Komise vydalanovou online příručku o možnostech financování kultury v EU.

9. listopadu Rada ztížila udělování víz běloruským úředníkům. O šest dní později rozšířila protiběloruské sankce.

10. listopadu Soudní dvůr EU ve věci T-612/17 stvrdil pokutu 2,42 mld. eur pro Google za to, že upřednostňoval svůj srovnávač cen.

10. listopadu Komise schválila dohodu se společností Valneva o dodávkách vakcín proti covidu. Předběžná smlouva počítá s 27 mil. dávek v roce 2022 a 33 mil. dávek v roce 2023.

10. listopadu Komise schválila tři pracovní programy Digitální Evropy. Na digitální transformaci půjde 1,98 mld. eur. První výzvy k předkládání projektů budou následovat.

11. listopadu Komise vydala hospodářskou prognózu s podtitulem „od hospodářského oživení k expanzi i v horšících se podmínkách“. EU by podle ní měla v letech 2021, 2022 a 2023 dosáhnout míry růstu ve výši 5 %, 4,3 % a 2,5 %.

11. listopadu Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA dala zelenou přípravkům proti covidu Ronapreve a Regkirona.

11. listopadu Evropský parlament odsouhlasil, že nadnárodní společnosti s ročními příjmy přes 750 mil. eur budou muset od června 2024 zveřejňovat, jak vysoké platí daně.

12. listopadu Komise přijala “pohotovostní plán” a oznámila, že zřídí “evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení”.

12. listopadu Komise vydala zprávu o zaměstnanosti a obchodu, podle které 38 mil. pracovních míst v EU závisí na vývozu z EU. Před deseti lety to bylo jen 27 mil.

15. listopadu se Evropský parlament s Radou shodly na rozpočtu EU pro rok 2022 se závazky 169,5158 mld. eur a platbami 170,6033 mld. eur.

15. listopadu EU a Arménie podepsaly dohodu o letecké dopravě. Očekávají se od ní přímější spojení.

15. listopadu Rada rozšířila protisyrské sankce o další čtyři lidi. Už se vztahují na 287 osob.

16. listopadu Rada schválila 14 nových projektů v rámci tzv. stálé strukturované spolupráce (PESCO).

17. listopadu Komise předložila další tři iniciativy v rámci Zelené dohody pro Evropu. První má pomoci zastavit odlesňování, druhá usnadnit přepravu odpadů uvnitř EU a třetí ochránit půdu.

18. listopadu Komise představila, jak plánuje přezkoumat politiku hospodářské soutěže, oznámila, že volnější pravidla covidové státní podpory zůstanou v platnosti nejméně do 30. 6. 2022, a začala se stakeholdery konzultovat pravidla státní podpory EU pro zavádění vysokorychlostního internetu.

19. listopadu Komise schválila pátý seznam energetických projektů společného zájmu. Dostalo se i na Česko.

23. listopadu Komise navrhla blacklist pro všechny dopravce, kteří napomáhají převaděčství nebo obchodování s lidmi.

23. listopadu europoslanci dalidefinitivně zelenou nové společné zemědělské politice pro roky 2023-2027.

23. listopadu rozhodl Soudní dvůr ve věci C-833/19 P, že Hamás zůstává na unijním seznamu teroristických organizací.

24. listopadu Komise představila pracovní program Erasmu+ pro rok 2022. Počítá s 3,9 mld. eur na studium v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu a další projekty.

24. listopadu Komise vyhlásila první výzvu k předkládání projektů z Nástroje pro meziregionální inovační investice (I3). V letech 2021 a 2022 se rozdělí 145 mil. eur.

24. listopadu Komise oznámila, že pokoronavirový nástroj REACT-EU už začíná redistribuovat peníze na rok 2022. Celkem 11 mld. eur.

24. listopadu europoslanci podpořili evropský koncept minimální mzdy.

24. listopadu Rada dosáhla dohody o nařízeních MiCA (o trzích s kryptoaktivy) a DORA (o digitální provozní odolnosti finančního sektoru) a začne jednat s europoslanci.

24. listopadu Komise zahájila další evropský semestr. Vyjádřila se k rozpočtům členských států eurozóny a navrhla společnou zprávu o zaměstnanosti.

25. listopadu Komise schválila 132 nových projektů z programu LIFE.

25. listopadu Komise přijala nová pravidla státní podpory pro významné evropské projekty.

25. listopadu EU aktualizovala blacklist nebezpečných aerolinek. Do vzdušného prostoru EU má zákaz 97 leteckých společností.

25. listopadu Komise navrhla zpřísnění pravidel pro politickou reklamu.

25. listopadu Komise navrhla změnu pravidel pro kapitálové trhy, včetně např. AIFMD a MiFIR.

25. listopadu Komise navrhla, že digitální certifikáty EU COVID by měly mít platnost jen devět měsíců.

25. listopadu se Rada se dohodla na postoji k aktu o digitálních službách.

25. listopaduKomise představila aktualizovaný “rámec” pro cestování ze zemí mimo EU, podle něhož by se do EU mělo cestovat jen s očkováním, nebo výrazně obtížněji.

29. listopadu se shodla Rada s europoslanci, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC bude mít silnější mandát.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality