Instituce EU hledají odborníky na námořní věci a rybolov

16.12.2021

Máte zájem podílet se na rozvoji a provádění společné rybářské politiky, správy oceánů (včetně mořského práva) a námořních politik týkajících se všech odvětví, která nějakým způsobem souvisí s oceány, moři a pobřežími, ať už v mořském prostředí nebo na pevnině? Máte nějaké zkušenosti v této oblasti, včetně zastupování v této oblasti na mezinárodních jednáních nebo v rámci EU? Instituce EU hledají odborníky v oblasti námořních záležitostí a rybolovu pro Komisi (Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov, DG MARE).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD6 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 5.600 euro).

Přihlásit se lze do 11. ledna 2022 (do 12:00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady, více ve Vyhlášení výběrového řízení v příloze I):

· rozvoj a provádění politik v oblasti společné rybářské politiky
· rozvoj a provádění politik v oblasti správy oceánů, včetně mořského práva
· rozvoj a provádění politik v oblasti námořní politiky – všechna odvětví související s oceány, moři a pobřeží, ať už v mořském prostředí (např. lodní doprava, rybolov, výroba energie), nebo na pevnině (např. přístavy, loděnice, pozemní akvakultura a produkce řas, pobřežní cestovní ruch)
· vyjednávání a sledování dvoustranných a mnohostranných dohod
· spolupráce s vědeckými subjekty, vědeckými výbory a vědeckými institucemi v oblasti rybolovu a/nebo správy oceánů
· účast ve výborech a pracovních skupinách institucí EU

Kvalifikační požadavky:

· dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let)
· min. 3letá odborná praxe v oblasti společné rybářské politiky, správy oceánů (včetně mořského práva), v odvětvích, která souvisí s oceány, moři a pobřežími, v ochraně mořských ekosystémů, ve snižování znečištění, při zastupování na mezinárodních jednáních nebo v rámci EU v této oblasti, při sledování a vyjednávání dvoustranných a mnohostranných dohod, při spolupráce s vědeckými subjekty v této oblasti (více viz Vyhlášení výběrového řízení příloha III)

nebo

· dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let)
· min. 4letá odborná praxe (viz výše)

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

· jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
· jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (může být i čeština, pokud nezvolíte češtinu jako jazyk 1).

Volbu jazyků doporučujeme dobře uvážit. V jazyce 1 se vyplňuje přihláška a tzv. Talent screener a absolvují testy slovního, číselného a abstraktního uvažování. V jazyce 2 probíhají testy v hodnoticím centru: případová studie, pohovor na základě kompetencí a pohovor v oboru. Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině/francouzštině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině/francouzštině své výhody.

Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha III uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).

Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 1, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener. Termín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde.

Více informací a přihlášky na tomto odkazu.

Pokyny pro podávání přihlášek zde. Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality