Doprava v listopadu 2021

EU a Arménie uzavřely leteckou dohodu, EU upravila svůj seznam letecké bezpečnosti

  • Budou zrušena letecká omezení mezi EU a Arménií
  • EU pravidelně aktualizuje seznam nebezpečných leteckých společností

Krátce…

EU a Arménie uzavřely leteckou dohodu

  • Všechna omezení letů mezi Arménií a EU budou odstraněna
  • Arménie uvede do souladu své předpisy s pravidly EU

EU a Arménie 15. 11. 2021 podepsaly dohodu o společném leteckém prostoru, která pokrývá oblast zajištění bezpečnosti, protiprávní ochrany a uspořádání leteckého provozu. Všechny letecké společnosti EU budou moci provozovat přímé lety odkudkoliv z EU na kterékoli letiště v Arménii. Totéž bude platit v opačném směru pro arménské letecké dopravce. Všechna omezení letů mezi Arménií a EU budou odstraněna a ustanovení o otevřené a spravedlivé hospodářské soutěži mají zaručit rovné podmínky. Smyslem společného leteckého prostoru je umožnit postupné otevírání trhů mezi EU a jejími sousedy spolu se sbližováním právních předpisů na základě postupného provádění pravidel EU v oblasti letectví. To má otevřít nové možnosti pro provozovatele a nabídnout širší výběr pro spotřebitele. Arménie bude rovněž uvádět své právní předpisy do souladu s pravidly a normami EU pro leteckou dopravu v oblasti životní prostředí, hospodářská regulace, hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele a sociální aspekty.

EU upravila svůj seznam letecké bezpečnosti

Moldavsko bylo vyškrtnuto ze seznamu EU pro leteckou seznamu a může působit v EU.Naopak byl přidán jeden ruský dopravce. 

Komise 25. 11. 2021 aktualizovala seznam EU letecké společnosti, tj. seznam leteckých společností, které nesplňují mezinárodní bezpečnostní normy, a mají proto zákaz provozovat leteckou dopravu v EU nebo se na jejich provoz vztahují omezení. Všechny letecké společnosti, které získaly osvědčení v Moldavsku, vyškrtnuty ze seznamu EU pro leteckou bezpečnost vzhledem k pokroku v oblasti bezpečnosti letectví v této zemi. Na seznam byl však zařazen jeden ruský letecký dopravce, a to z důvodu obav ohledně jeho schopnosti dodržovat mezinárodní normy. To znamená, že do vzdušného prostoru EU má nyní zákaz 97 leteckých společností: konkrétně 90 leteckých společností, které získaly osvědčení v 15 státech, a to kvůli nedostatečnému bezpečnostnímu dohledu ze strany leteckých úřadů těchto států, a 7 jednotlivých leteckých společností, u nichž byly zjištěny závažné bezpečnostní nedostatky: Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman Airlines (Írán), Iraqi Airways (Irák), Med-View Airlines (Nigérie), Skol Airline LLC (Rusko) a Air Zimbabwe (Zimbabwe). Další 2 letecké společnosti mohou létat do EU pouze s konkrétními typy letadel: Iran Air (Írán) a Air Koryo (Severní Korea).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality