Online modelové zasedání plné debat a vypjatého jednání


Rozhoduj o Evropě, EUTIS, o.p.s., 20.12.2021

Brno, 20.12.2021 – Celkem devět regionálních seminářů v České republice a čtyři online semináře na Slovensku směřovaly k jednomu cíli v podobě třídenního modelového zasedání institucí Evropské unie. Nejlepší účastníci všech podzimních seminářů se sešli v online prostředí a od pátku 10. 12. do neděle 12. 12. 2021 měli možnost vžít se do role vrcholných politických představitelů. Taktéž měli možnost debatovat s významnými hosty, nejen z evropského prostředí.

Při slavnostním zahájení k účastníkům promluvili jak Tímea Červeňová a Michael Murad za organizaci EUTIS, o.p.s, tak zástupci partnerů projektu a přizvaní hosté. Skrze videozdravici Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, povzbudila účastníky k tomu, aby využívali možností, které se jim v současné době naskytují. I Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, účastníky přivítala videopozdravem a sdělila jim, že jejich účast na akcích jako je Rozhoduj o Evropě je důležitá i pro budoucnost celé České republiky.

Online modelové zasedání Rozhoduj o Evropě
Online modelové zasedání institucí Evropské unie v rámci projektu Rozhoduj o Evropě. Zdroj: EUTIS, o.p.s.

Slova se následně ujal Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, který komentoval důležitost a výhody členství našich zemí v EU. Nikola Pavlůsková z brněnského Eurocentra se studenty sdílela své zkušenosti ze zahraničí a představila aktivity Eurocentra Brno. Aneta Kompérová z Europe Direct Brno dodala, že zkušenosti z unijního prostředí nemusí získat pouze v Bruselu, ale i třeba v Brně nebo na Srí Lance. Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR připomněl nízké zastoupení Čechů a Slováku v unijních institucích, což by se ale mohlo i díky tomuto projektu v budoucnu změnit. Jindřich Pietras, zástupce Kanceláře Evropského Parlamentu v ČR, komentoval, jak bychom měli dostat problematiku EU do škol tak, aby studenti viděli její benefity. Otto Eibl z Katedry politologie FSS se k roli EU vyjádřil z pozice experta na politickou komunikaci a politický marketing. Slavnostní proslovy zakončila Lenka Longuemart s představením příležitostí, jež studentům nabízí nadace Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ke slovu se však převážně dostali studenti, jelikož během celého programu měli možnost diskutovat se zajímavými a inspirativními hosty, kteří se připojili z různých koutů Česka nebo také z Bruselu. Již potřetí se do projektu Rozhoduj o Evropě zapojila a se studenty debatovala europoslankyně Markéta Gregorová, tentokrát o boji proti dezinformacím. Zájem o debatu byl obrovský, padlo velké množství otázek na různá témata. Účastníci se zajímali zejména o to, jakými konkrétními prostředky můžeme proti dezinformacím úspěšně bojovat nejen v České republice. Následně studenti řešili vztah mladé generace ke změnám klimatu s bývalou delegátkou mladých lidí z ČR při OSN Barborou Kvasničkovou. Došlo například na otázky ohledně summitu COP26 v Glasgow, fast-fashion či problematiky třídění odpadu. V další debatě europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval účastníky k diskusi o zapojení mladých lidí do politiky a motivoval je k angažovanosti v politice.

Online modelové zasedání Rozhoduj o Evropě
Online modelové zasedání institucí Evropské unie v rámci projektu Rozhoduj o Evropě. Zdroj: EUTIS, o.p.s.

Velkým tématem bylo i nadcházející české předsednictví v Radě EU. Pozvání totiž přijala i Eva Húsková, vedoucí Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU, která studentům představila komunikační strategii celého předsednictví. Účastníky zajímalo zapojení mladých, témata, která rezonují v české společnosti s ohledem na předsednictví a také průběh organizace této prestižní události. Na tuto debatu volně navázala Martina Kotasová ze Stálého zastoupení České republiky při EU. Se studenty debatovala o vzdělávání mladých na evropské úrovni a rovněž účastníkům představila 11 evropských cílů mládeže, konkrétně inkluzivní společnost a zelenou Evropu, jelikož tyto dva cíle jsou spojené právě s předsednickým triem Francie, ČR a Švédska. Diskusní aktivity ukončila europoslankyně Kateřina Konečná s tématem zdravotní unie, se kterou účastníci řešili otázky spojené například s jednotnou společnou digitalizací dat, patenty farmaceutických firem či vývojem vakcíny proti onemocnění covid-19. Již během ledna příštího roku se můžete těšit na sdílení video výstupů, které z diskusních aktivit připravili sami účastníci!

Nedílnou součástí celého programu bylo simulované zasedání v Evropském parlamentu a v Radě EU. Tento rok se projednával akt o umělé inteligenci stanovující harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci v celé EU. Již závěrem prvního dne proběhlo krátké jednání obou institucí. Účastníci se rovněž sešli v tzv. kuloárech, kde začali tvořit první koalice a taktiku pro další vyjednávání. Avšak do plánovaného zasedání Rady ministrů druhý den zasáhlo krizové jednání o eskalující krizi na polsko-běloruských hranicích. Za zavřenými dveřmi se ministři dohodli na společném postupu a zajištění bezpečnosti. Evropský parlament kromě úspěšného prvního čtení rozhodl o udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. Tento rok cenu obdržela skupina afghánských novinářů a také Igor Blahušiak. Během společného jednání se oběma institucím podařilo návrh nařízení schválit po druhém čtení, tento krok zároveň představoval poslední část programu.

Online modelové zasedání Rozhoduj o Evropě
Online modelové zasedání institucí Evropské unie v rámci projektu Rozhoduj o Evropě. Zdroj: EUTIS, o.p.s.

Simulační část byla navíc soutěžní a tři nejúspěšnější účastníci z obou institucí obdrželi od organizátorů a partnerů hodnotné ceny. Na prvním místě se za Evropský parlament umístil Karel Špecián, student Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, na prvním místě v Radě EU se umístila Kristína Gaňová, studentka bilingválního gymnázia v Žiline. Během slavnostního ukončení účastníci celé tři dny hodnotili jako velmi vydařené.

Projekt „Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je server Euroskop.cz. Ve školním roce 2021/2022 probíhá projekt v rámci Konference o budoucnosti Evropy.

Autor: Rozhoduj o Evropě, EUTIS, o.p.s.

Sdílet tento příspěvek