Zemědělství a rybolov v listopadu 2021

Členské státy by měly modernizovat své statistiky o zemědělství, Komise představila pohotovostní plán pro případ krize

  • EU chce od členských států modernizovat zemědělské statistiky
  • Pohotovostní plán má pomoci zajistit bezpečnost dodávek i v budoucích krizích.

Krátce…

Členské státy by měly modernizovat své statistiky o zemědělství

  • Členské státy by měly poskytovat více a kvalitnějších dat o zemědělství.
  • EU si od toho slibuje cílenější a účinnější provádění SZP.

Zástupci Rady a EP 29. 11. 2021 dosáhli dohody o podobě pravidel pro zaznamenávání údajů o zemědělství členských států pro statistické účely. Evropský systém zemědělské statistiky by měl být modernizován, aby přispěl k lepšímu podávání zpráv pro novou SZP. Od roku 2023 budou členské státy povinny předkládat Komisi regionální zemědělské údaje, ovšem s možností požádat o výjimku. Mělo by dojít k zlepšení kvality i množství údajů, a tím i k cílenějšímu a účinnějšímu provádění SZP. Doposud byly údaje sdíleny na základě neformální dohody, nyní by tato povinnost měla spadat pod revidované nařízení o souhrnném zemědělském účtu (č. 138/2004). 

Komise představila pohotovostní plán pro případ krize

V reakci na koronavirovou krizi chce Komise zajistit připravenost EU i do budoucna.Jedním z nástrojů má být tzv. pohotovostní plán pro zajištění dodávek potravin.

Komise 12. 11. 2021 přijala sdělení, kterým představuje pohotovostní plán, nebo-li plán pro nepředvídané události pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize. Plán byl přijat v souladu se strategií od zemědělce ke spotřebiteli. Komise zřídí evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení. Jedná se o skupinu odborníků na potravinový řetězec, kterou koordinuje Komise, a jejímž účelem je výměna údajů, postupů a posílení koordinace. Iniciativa vyplývá z průběhu pandemie COVID-19, během které se potvrdila dle Komise odolnost zemědělského řetězce (i za pomoci mimořádných opatření EU). Podle Komise v některých oblastech je zapotřebí dalšího zlepšení, aby byly v dobách krize i nadále zajištěny potraviny a jejich dodávky (více v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Životní prostředí v říjnu 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality