Začalo francouzské předsednictví v Radě EU

03.01.2022
Rada EU

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Od prvního ledna 2022 do 30. června se předsednictví ujala Francie.

Mezi hlavní priority francouzského předsednictví patří podle jejího motta „Oživení, síla a pocit sounáležitosti“: ekologická a digitální transformace, ochrana hodnot a zájmů EU, rozvíjení evropské vize prostřednictvím kultury a společných dějin. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiblížil tři hlavní oblasti činností předsednictví:

  • Prosazování agendy evropské svrchovanosti
  • Vybudování nového evropského modelu růstu
  • Vytvoření lidštěji dimenzované Evropy

Pokud bych měl v jedné větě shrnout cíl tohoto předsednictví od 1. ledna do 30. června 2022, řekl bych, že je nutné, aby se Evropa, která se soustředí na spolupráci uvnitř svých hranic, stala silnou Evropou na mezinárodní scéně, Evropou plně svrchovanou, Evropou, která bude schopna se svobodně rozhodovat a která bude držet vlastní osud pevně v rukou.“ Emmanuel Macron

Francouzské předsednictví má základ svých priorit v agendě suverenity – schopnost Evropy existovat ve světě a bránit její hodnoty a zájmy. Agenda v uplynulých čtyřech letech zahrnula pojmy jako ekologická transformace, digitální transformace, sociální otázky, obranná politika a v neposlední řadě ekonomická stabilita.

Více o francouzském předsednictví zde.

Francouzské předsednictví. Zdroj: FR PRESS

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek