Daně v prosinci 2021

Rada se dohodla na úpravě pravidel DPH, výpadek příjmů nadále klesá, Komise předložila návrhy pro spravedlivé zdanění

Rada schválila větší flexibilitu v zavádění nulových a snížených sazeb DPHSpravedlivému zdanění má napomoci potírání využívání fiktivních subjektů pro daňové účely a globální daňová sazba DPPO pro nadnárodní skupiny

Krátce…

Rada se dohodla na úpravě pravidel DPH, výpadek příjmů nadále klesá

Členské státy by měly mít větší volnost v používání nulových a snížených sazeb DPH.Objem výpadku z příjmů z DPH v EU klesl oproti roku 2021 o téměř 7 mld. €.

Rada 7. 12. 2021 přijala dohodu o aktualizaci pravidel a sazeb DPH v souladu s aktuálními potřebami členských států, zejména v možnosti větší flexibility pro aplikaci nulové či snížené sazby DPH. Dojde k rozšíření seznamu zboží a služeb s povolenou sníženou sazbou DPH (Příloha č. 3 směrnice č. 112/2006), nicméně je limitován počet položek, u kterých může být použita. Rovněž má dojít k postupnému ukončení zvýhodněných sazeb se zbožím škodlivým pro životní prostředí – fosilní paliva apod. do 1. 1. 2030, chemická hnojiva a pesticidy do 1. 1. 2032. Naopak zboží a služby s pozitivním environmentálním dopadem byly přidány na seznam položek se sníženou sazbou – např. solární panely, elektrická kola a služby na recyklaci odpadů. Výjimky vyjednané speciálně pro vybrané členské státy by nyní měly být automaticky aplikovatelné pro všechny členské státy. Nová ustanovení mají rovněž pomoci okamžité reakci členských států v případě krizí. Po vydání stanoviska ze strany EP může vstoupit směrnice Rady v platnost (více v příspěvku „Komise přepracovává pravidla uplatňovaná na DPH“, Daně v lednu 2018). V prosinci 2021 byla současně zveřejněna zpráva za rok 2019, podle které výpadek příjmů z DPH v EU nadále klesá, činil ovšem 134 mld. €. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení výpadku o téměř 7 mld. €.

Komise předložila návrhy pro spravedlivé zdanění

Komise chce omezit využívání fiktivních subjektů pro daňové výhody.Komise navrhuje 15% efektivní daňovou sazbu DPPO pro velké nadnárodní skupiny v souladu s dohodou na úrovni OECD.

Komise 22. 12. 2021 přijala 2 iniciativy na podporu spravedlivého zdanění v EU. 1. se týká využívání fiktivních subjektů pro daňové účely. Komise chce dosáhnout toho, aby subjekty v EU, které nevykonávají žádnou hospodářskou činnost nebo mají pouze minimální aktivity, nemohly využívat žádné daňové výhody a nepředstavovaly pro daňové poplatníky finanční zátěž. Subjekty v EU, které nevykonávají žádnou hospodářskou činnost nebo mají pouze minimální aktivity, by neměly využívat žádné daňové výhody a nepředstavovaly by pro daňové poplatníky finanční zátěž. Podobně mohou jednotlivci používat fiktivní subjekty k ochraně aktiv a nemovitostí před daněmi, a to buď v zemi svého bydliště, nebo v zemi, kde se nemovitost nachází. Nová pravidla mají napomoci daňovým úřadům odhalovat tyto subjekty na základě stanovených kritérií pro posuzování těchto subjektů (původ příjmů, přeshraniční transakce či outsourcing manažerského a administrativního personálu). V případě, že subjekty neprojdou tímto posouzením, nebudou moci čerpat daňové výhody. Návrh směrnice Rady by měl v případě přijetí vstoupit v platnost 1. 1. 2024. 2. návrh směrnice stanovuje minimální daňovou sazbu pro globální činnosti velkých nadnárodních skupin. Efektivní daňová sazba má činit 15 % v souladu s celosvětovou dohodou OECD o daňové reformě z října 2021 týkající se DPPO. Navrhovaná pravidla se mají vztahovat na jakoukoli velkou domácí i mezinárodní skupinu (s obratem více než 750 mil. €, jejíž mateřská nebo dceřiná společnost se nachází v členském státě EU). Pokud země, v níž společnost s nízkým zdaněním sídlí, neukládá minimální efektivní sazbu, existují ustanovení, podle nichž členský stát mateřské společnosti uplatní tzv. doplňkovou daň. Dohoda zahrnuje několik výjimek a přechodné období. 2. část celosvětové dohody se týká přerozdělování daňových práv, související návrh chce Komise předložit v roce 2022.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality