Francie předsedá EU, za půl roku ji vystřídá Česká republika

Přesně s úderem silvestrovské půlnoci roku 2021 skončilo slovinské předsednictví v Radě EU a Slovinsko nahradila v čele Unie Francie. Ta bude Radě EU předsedat od 1. ledna do 30. června 2022. Začátek francouzského předsednictví je důležitý okamžik i pro Českou republiku, která na Francii bude navazovat.

Francie 1. ledna 2022 převzala pomyslné předsednické žezlo od Slovinska a půl roku tak povede Radu EU. Po Francii tuto roli převezme Česká republika, která se předsednických povinností zhostí ve druhé polovině roku. Při pohledu na francouzské priority, které byly představeny 9. prosince 2021, je nutné podotknout, že si Francie rozhodně neklade nízké cíle.

Francouzi chtějí během předsednictví dokončit vyjednávání mnoha právních předpisů, a to například v oblasti digitálních technologií, kde se chtějí soustředit na ekonomické regulace a odpovědnost online platforem. Dále se hodlají zaměřit na ekologickou transformaci, přičemž jedním z cílů bude stanovení cen uhlíku na hranicích EU u dovážených výrobků. V sociální oblasti pak plánuje Francie dojednat legislativu týkající se minimálních mezd. Cílem francouzského předsednictví je také připravit Unii na budoucnost, a to například vytvořením nového investičního modelu, posilováním hodnot EU či expanzí programu Erasmus.

Do programu Francie promluvili i Češi

Program francouzského předsednictví byl zveřejněn spolu s jeho začátkem 1. ledna 2022 a obsahuje tři hlavní ambice Francie pro následujících šest měsíců. První z nich je suverénnější Evropa, přičemž cílem Francie bude posílení schengenského prostoru a ochrany jeho hranic, kontrola migrace nebo například posílení obranné a bezpečnostní spolupráce. Druhá ambice se týká vytvoření nového evropského modelu růstu. Francie chce z EU učinit významný kontinent výroby, tvorby kvalitních pracovních míst a inovací s tím, že důležité bude sladit hospodářský rozvoj s klimatickými cíli. Třetí ambicí pak je přiblížení Evropy občanům, a to nasloucháním v rámci Konference o budoucnosti Evropy a prostřednictvím podpory právního státu a evropských hodnot.

Na podobu programu francouzského předsednictví měla vliv i Česká republika. Jak je to možné? Je to proto, že Francie, Česká republika a Švédsko, které bude Radě EU předsedat po Češích, tvoří předsednické trio, což je rámec bližší spolupráce mezi třemi po sobě jdoucími předsednictvími. Ta spočívá v tom, že společně připravují program, ve kterém vytyčují priority na následujících 18 měsíců a z něhož poté vycházejí ve svých vlastních půlročních programech. Program tohoto tria především reaguje na výzvy, kterým musí dnešní EU čelit.

Naplňování francouzských priorit bude výzvou

Ve Francii se v dubnu uskuteční prezidentské volby, a tak je otázkou, nakolik se ambiciózní francouzské plány podaří ve skutečnosti naplnit. Ve volbách totiž kandidují i osobnosti, které se netají svými protiunijními názory, současný proevropský prezident Macron zatím kandidaturu oficiálně neoznámil. Každopádně lze očekávat, že francouzské předsednictví bude minimálně v období voleb poněkud utlumené a pozornost bude věnována primárně domácí politice.

Výzvu bude představovat i přetrvávající pandemie covid-19, která nutí Francouze již nyní přistoupit ke změnám v organizaci předsednických akcí. Rozhodnutím kanceláře francouzského premiéra se až do 23. ledna 2022 uskuteční prezenčně jen neformální setkání ministrů s tím, že delegace budou početně omezeny pouze na ministra a tři delegáty. Prezenčně se pak uskuteční i formální zasedání Rady a přípravných těles v Bruselu a Lucemburku.

Aby mohli reagovat pružně na nastalou epidemiologickou situaci po 23. lednu 2022, vytvořili Francouzi těleso sestávající se ze zástupců několika orgánů, které bude každé dva týdny vydávat doporučení ohledně formátu akcí (prezenční, hybridní, virtuální), jež se budou odehrávat ve Francii v nadcházejících čtyřech týdnech.

V polovině roku začne české předsednictví

Byť je francouzské šestiměsíční předsednictví teprve na úplném začátku, znamená jediné, a to, že se nezadržitelně blíží předsednictví české. To započne v pátek 1. července 2022 a potrvá až do samého konce roku. Jako předsednická země bude mít Česká republika před sebou nelehký úkol, jakým je určování agendy a priorit Rady EU, vedení jejích zasedání, hledání kompromisů mezi státy a zastupování Rady EU při jednání s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery.

V průběhu tohoto historicky druhého českého předsednictví bude mít Česká republika také možnost zviditelnit se v zahraničí. Na jejím území se totiž uskuteční celá řada významných akcí, jako je summit nejvyšších představitelů členských států, ale také čtrnáct neformálních zasedání Rady EU. Česká republika tak bude mít obrovskou příležitost prezentovat svou kulturu, hodnoty, úspěchy či talenty.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek