Veřejné zdraví v prosinci 2021

Komise znovu vyzývá k intenzivnějšímu očkování v reakci na variantu Omicron, ECDC vydala zprávu, ve které upozorňuje na potřebu očkovat děti ve věku 5–11 let, Komise se domluvila se společnostmi Moderna a BioNtech-Pfizer na urychlení dodávek vakcín proti COVID-19, Komise přijala závaznou 9měsíční dobu uznávání certifikátů o očkování

Komise předložila koordinovaný přístup EU v reakci na variantu OmicronUnijní orgány doporučují očkování dětí proti COVID-19 ve věku 5–11 letKvůli variantě Omicron budou do EU dodány zrychleně posilující dávky vakcín BioNtech-Pfizer a ModernaOčkovací certifikáty bez přeočkování budou platit pouze 9 měsíců

Krátce…

Komise znovu vyzývá k intenzivnějšímu očkování v reakci na variantu Omicron

Komise znovu vyzývá k intenzivnějšímu očkování, rychlému zavádění posilujících dávek, bdělosti a rychlé reakci na variantu Omicron.Komise předložila společný koordinovaný přístup EU k účinnému řešení výzev vyplývajících z opětovného výskytu onemocnění COVID-19, k němuž dochází v mnoha členských státech na podzim 2021.

Komise 1. 12. 2021 předložila společný koordinovaný přístup EU k účinnému řešení výzev vyplývajících z opětovného výskytu onemocnění COVID-19, k němuž dochází v mnoha členských státech na podzim 2021. Prudký nárůst závažných případů onemocnění, zejména u neočkovaných osob, vyvolává obrovský tlak na nemocnice a na již tak vyčerpaný zdravotnický personál. To rovněž bezprostředně ovlivňuje zdraví pacientů, kteří onemocnění COVID-19 nemají, neboť přístup ke zdravotní péči čelí v případě jiných onemocnění opět velkému tlaku, a to v důsledku nutnosti léčit pacienty s onemocněním COVID-19. Proto Komise přináší koordinovaný postup v boji proti onemocnění COVID-19. EU a členské státy musí ukázat, že jsou schopny reagovat rychle s cílem potírat šíření viru a nadále usilovat o razantní a udržitelnou dlouhodobou reakci na tuto hrozbu. To vyžaduje rozhodné a naléhavé reakce, mimo jiné: (1) EU a členské státy by měly pokračovat v provádění společné strategie, jejímž cílem je omezit zavlečení varianty Omicron do EU, a to s pravidelnými každodenními přezkumy základních cestovních omezení (více v příspěvku „Rada opět řešila opatření ovlivňujících volný pohyb”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2021 a v příspěvku „Komise navrhuje posílit koordinaci bezpečného cestování v rámci EU a cestování ze zemí mimo EU”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2021); (2) členské státy by měly vést obnovené kampaně zaměřené na neočkované osoby ve všech věkových skupinách očkování zahrnující cílené vnitrostátní strategie pro řešení nerozhodnosti v otázce očkování (více v příspěvku „Komise předložila strategii pro očkovací látky”, Veřejné zdraví v červnu 2020, v příspěvku „EU chce zajistit přístup k potenciální očkovací látce”,Veřejné zdraví v listopadu 2020, v příspěvku „Komise dál jedná o vakcínách”, Veřejné zdraví v lednu 2021 a v příspěvku „EU schválila další vakcínu”, Veřejné zdraví v březnu 2021); (3) členské státy by měly rychle zavést posilovací dávky s cílem zachovat vysokou úroveň ochrany proti viru, včetně varianty Omicron, počínaje nejzranitelnějšími skupinami (více v příspěvku „EU požaduje snadnější a rychlejší schvalování upravených vakcín”, Veřejné zdraví v březnu 2021); (4) agentury EU by měly zajistit rychlou dostupnost nezbytných vědeckých pokynů (více v příspěvku „Komise sestavila seznam 10 nejslibnějších způsobů léčby onemocnění COVID-19”, Veřejné zdraví v květnu 2021); (5) Komise by měla zintenzivnit úsilí při výrobě, povolování a společném pořizování terapeutik proti COVID-19 (více v příspěvku „Komise chce zlepšit dostupnost terapeutických prostředků”, Veřejné zdraví v květnu 2021, v příspěvku „Komise představila 5 kandidátních terapeutik”, Veřejné zdraví v červnu 2021 a v příspěvku „EMA vydala kladné stanovisko ke 2 léčivým přípravkům proti COVID-19”, Veřejné zdraví v listopadu 2021); (6) EP a Rada by měly do konce roku 2021 přijmout návrhy týkající se evropské zdravotní unie a krizové nařízení týkající se úřadu HERA (více v příspěvku „Komise podnikla první kroky pro vznik evropské zdravotní unie”, Veřejné zdraví v listopadu 2020, v příspěvku „Komise zřizuje úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)”, Veřejné zdraví v září 2021 a v příspěvku „Předsedkyně Komise zhodnotila směřování EU v projevu o stavu Unie (SOTEU)”, Institucionální záležitosti v září 2021); (7) členské státy by měly zavést cílená a přiměřená preventivní opatření či omezení, jež by bránila šíření viru, chránila životy a snižovala tlak na systémy zdravotní péče. Měla by být zajištěna jejich plná koordinace na úrovni EU. Příchod varianty Omicron znamená, že zvláštní pozornost by měla být věnována uplatňování a sdělování konkrétních opatření týkajících se sociálních kontaktů na konci roku; (8) členské státy by měly zavést revidovaný přístup k volnému pohybu se standardní 9měsíční dobou platnosti v rámci digitálního certifikátu EU COVID (více v příspěvku „EU představila digitální zelený certifikát”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2021 a v příspěvku „EP jednal o „covidovém pasu”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2021) a (10) EU a členské státy by měly urychlit úsilí týmu Evropa o sdílení očkovacích látek s cílem dosáhnout celosvětového cíle proočkovanosti ve výši 70 % v roce 2022, který byl dohodnut na summitu skupiny G20 v říjnu 2021, a podpořit budování kapacit pro sekvenování, testování a očkování (více v příspěvku „EU poskytuje vakcíny třetím zemím”, Veřejné zdraví v červenci 2021 a v příspěvku „EU a USA představily agendu na boj proti globálním zdravotnickým hrozbám”, Veřejné zdraví v září 2021). EU by rovněž měla zaujmout jasný postoj, pokud jde o další postup při zajišťování silnější, spravedlivější a rychlejší globální zdravotní architektury.

ECDC vydala zprávu, ve které upozorňuje na potřebu očkovat děti ve věku 5–11 let

ECDC zveřejnila zprávu, kde zhodnotila, že očkování proti COVID-19 by mělo být zaváděné i pro děti ve věku 5–11 let, které jsou dle dat taktéž rizikovou skupinu.Vzhledem k nárůstu počtu hospitalizací a podílu hospitalizovaných případů s COVID-19 u dětí ve věku 5–11, ECDC doporučuje zavedení očkovací kampaně pro tuto věkovou kategorii, aby se snížily rizika a přenos viru.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 1. 12. 2021 zveřejnila zprávu, kde zhodnotila, že očkování proti COVID-19 by mělo být spuštěné i pro děti ve věku 5–11 let. Zprávu vydala v návaznosti na doporučení Výboru EMA. Zpráva upozorňuje na to, že děti ve věku 5–11 let jsou vystaveni riziku nákazy COVID-19, proto by se tato skupina měla stát prioritní pro vakcinaci proti COVID-19. Míra hospitalizací a podíl hospitalizovaných případů s COVID-19 u dětí ve věku 5–11 let se zvýšily rovnoměrně ve srovnání s případy v jiných věkových skupinách, ale u dětí zůstávají na mnohem nižších úrovních než u dospělých. Děti bez známých rizikových faktorů jsou také náchylné k závažným onemocněním a hospitalizaci, tudíž by se mělo zvážit očkování všech dětí ve věku od 5–11 let s přihlédnutím k epidemiologii SARS-CoV-2 na národní úrovni. Pokud jde o přenos viru na úrovni komunity, očekává se, že dopad očkování dětí bude slabší v zemích s nízkou proočkovaností u dospělých a silnější v zemích s vysokou proočkovaností u dospělých. Očkování dětí nelze považovat za náhradu za očkování dospělých. Zvýšení proočkovanosti u způsobilé dospělé populace zůstává hlavní prioritou očkovacích kampaní proti COVID-19, které se snaží snížit nemocnost a úmrtnost související s COVID-19. Potenciální možnosti, které nabízí očkování dětí, by měly být zváženy v kontextu celkové úrovně absorpce vakcíny a epidemiologické situace v konkrétním regionu/kde se takové očkování provádí. Měly by být také zváženy aspekty týkající se implementace a rovnosti ve zdraví (více v příspěvku „Komise předložila strategii pro očkovací látky”, Veřejné zdraví v červnu 2020, v příspěvku „EU chce zajistit přístup k potenciální očkovací látce”,Veřejné zdraví v listopadu 2020, v příspěvku „Komise dál jedná o vakcínách”, Veřejné zdraví v lednu 2021, v příspěvku „EU schválila další vakcínu”, Veřejné zdraví v březnu 2021 a v příspěvku „EU požaduje snadnější a rychlejší schvalování upravených vakcín”, Veřejné zdraví v březnu 2021).

Komise se domluvila se společnostmi Moderna a BioNtech-Pfizer na urychlení dodávek vakcín proti COVID-19

Komise dosáhla dohody se společností Moderna o urychlení dodávky její mRNA vakcíny do členských států EU, které ji potřebují krátkodobě, zejména do Německa.Obdobně se Komise dohodla se společností BioNtech-Pfizer a urychlení dodávání své mRNA vakcíny do členských států, kde je to potřeba.V 1. čtvrtletí 2022 má Moderna dodat do Německa cca dalších 50 mil. boosterů.Společnost BioNtech-Pfizer plánuje dodat v 1. čtvrtletí 2022 dalších 20 mil. dávek vakcíny.Celkový počet dodávek společností BioNTech-Pfizer se má v roce 2022 zvýšit na 650 mil. dávek.

Komise 16. 12. 2021 dosáhla dohody se společností Moderna o urychlení dodávky její mRNA vakcíny do členských států EU, které ji potřebují krátkodobě, zejména do Německa. Obdobně se Komise 19. 12. 2021 dohodla se společností BioNtech-Pfizer na urychlení dodávání své mRNA vakcíny do členských států. Moderna souhlasila s tím, že předvídá dodání 10 mil. dávek pro Německo do prosince 2021. To by měl být ekvivalent 20 mil. osob, které dostanou přeočkování – jelikož na přeočkování by se měla použít pouze ½ dávka. Kromě toho by měla Moderna dodat v 1. čtvrtletí 2022 do Německa 25 mil. dalších dávek – cca dalších 50 mil. boosterů. Společnost BioNtech-Pfizer plánuje dodat v 1. čtvrtletí 2022 dalších 20 mil. dávek vakcíny (5 mil. v lednu 2022, 5 mil. v únoru 2022 a 10 mil. v březnu 2022). Tyto dávky doplňují již naplánovaných 195 mil. dávek od BioNTech-Pfizer, čímž se celkový počet dodávek v 1. čtvrtletí zvýšil na 215 mil. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v EU v posledních měsících zůstává plné očkování a zavádění přeočkování jednou z hlavních priorit EU v oblasti zdraví. Komise nadále úzce spolupracuje s výrobci očkovacích látek na dalším urychlení dodávek dávek očkovacích látek do členských států, aby bylo možné očkování a posilující dávky v příštích týdnech a měsících navýšit. Komise a členské státy rovněž aktivovaly 1. možnost objednat si více než 200 mil. dávek v rámci 3. smlouvy s BioNTech-Pfizer (více v příspěvku „Komise podepsala třetí smlouvu s BioNTech-Pfizer na dodávky vakcín”, Veřejné zdraví v květnu 2021). Tato objednávka se vztahuje také na vakcíny přizpůsobené variantě Omicron, pokud by tyto vakcíny byly dostupné. Tímto nařízením se EU připravuje na případ, že budou potřeba upravené vakcíny. Očekává se, že dodávky těchto více než 200 mil. dávek budou probíhat od 2. čtvrtletí 2022. Tyto dávky doplňují 450 mil. dávek, které mají být dodány v roce 2022 na základě již podepsané dohody. Tím se celkový počet dodávek společností BioNTech-Pfizer v roce 2022 zvýší na 650 mil. dávek. Doposud bylo do členských států EU doručeno více než 1 mld. dávek (více v příspěvku „Komise předložila strategii pro očkovací látky”, Veřejné zdraví v červnu 2020 a v příspěvku „Komise řešila povolování vývozu očkovacích látek”, Veřejné zdraví v březnu 2021). Vzhledem k rychlému nárůstu infekcí způsobených variantou Omicron a potřebě rozšířit očkování, včetně posílení, proto Komise spolupracuje s výrobci vakcín na dalším urychlení dodávek vakcín do členských států, které v krátké době potřebují další dávky (více v příspěvku „EU chce zajistit přístup k potenciální očkovací látce”, Veřejné zdraví v listopadu 2020, v příspěvku „Komise dál jedná o vakcínách”, Veřejné zdraví v lednu 2021 a v příspěvku „EU schválila další vakcínu”, Veřejné zdraví v březnu 2021).

Komise přijala závaznou 9měsíční dobu uznávání certifikátů o očkování

Komise přijala pravidla týkající se digitálního certifikátu EU COVID, která pro účely cestování po EU stanoví závaznou dobu uznávání certifikátů o očkování v délce 9 měsíců. Certifikát však po uplynutí 6 měsíců od dokončení základního očkování zůstane platný po dobu dalších 3 měsíců, aby bylo možné přizpůsobit vnitrostátní očkovací kampaně a občané měli možnost nechat se přeočkovat.

Komise 21. 12. 2021 přijalapravidla týkající se digitálního certifikátu EU COVID, která pro účely cestování po EU stanoví závaznou dobu uznávání certifikátů o očkování v délce 9 měsíců. Jasná a jednotná doba uznávání certifikátů o očkování má zaručit, že cestovní opatření budou i nadále koordinovaná, jak k tomu vyzvala Evropská rada na zasedání 16. 12. 2021. Nová pravidla mají zajistit, že omezení budou založena na nejlepších dostupných vědeckých důkazech a na objektivních kritériích. Nepřetržitá koordinace má zásadní význam pro fungování jednotného trhu a má zajistit, že občané EU, kteří uplatňují své právo na volný pohyb, budou mít o situaci jasné informace. Zavedení digitálního certifikátu EU COVID se zdá jako úspěšný krok ze strany EU (více v příspěvku „Covid pas zahájil zkušební provoz”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2021 a v příspěvku „Covid pas oficiálně zahájil svoji činnost”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2021). Certifikát má v časech této pandemie nadále usnadňovat občanům bezpečné cestování po EU. Dosud bylo v EU vydáno 807 mil. certifikátů (více v příspěvku „EU představila digitální zelený certifikát”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2021 a v příspěvku „EP jednal o „covidovém pasu”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2021). Digitální certifikát EU COVID se stal celosvětovým standardem: k tomuto systému se dosud připojilo 60 zemí a území na 5 kontinentech. Nová pravidla pro cestování po EU mají harmonizovat pravidla, která jsou jinak v členských státech odlišná. Tato doba platnosti zohledňuje pokyny ECDC, podle nichž se posilovací dávky doporučují nejpozději 6 měsíců po dokončení základního očkování. Certifikát však po uplynutí těchto 6 měsíců zůstane platný po dobu dalších 3 měsíců, aby bylo možné přizpůsobit vnitrostátní očkovací kampaně a občané měli možnost nechat se přeočkovat. Členské státy, které zavádějí různá pravidla pro používání certifikátů na vnitrostátní úrovni, jsou vyzvány, aby je v zájmu jasné situace pro cestující a aby nedocházelo k narušení cest, uvedly do souladu s těmito novými pravidly (více v příspěvku „Opatření omezující volný pohyb v EU mají být jasnější a předvídatelnější”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2020, v příspěvku „Rada přijala doporučení ke koordinaci opatření ovlivňujících volný pohyb”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2020, v příspěvku „Komise navrhuje aktualizaci koordinovaného přístupu k omezením volného pohybu”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2021, v příspěvku „Rada opět řešila opatření ovlivňujících volný pohyb”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2021 a v příspěvku „Komise navrhuje zmírnit omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2021). Kromě toho Komise rovněž upravila pravidla pro kódování certifikátů o očkování. Tato změna je nezbytná k zajištění toho, aby certifikáty o očkování prokazující dokončení základního očkování bylo možné vždy odlišit od certifikátů o očkování vydaných po přeočkování. Posilovací dávky se budou zaznamenávat takto: (1) 3/3 pro posilovací dávku podanou po základním očkování 2 dávkami a (2) 2/1 pro posilovací dávku podanou po očkování 1 dávkou nebo po očkování sestávajícího z 2 dávky 2–dávkové očkovací látky podané uzdravené osobě. S cílem usnadnit bezpečný volný pohyb během pandemie COVID-19 přijaly EP a Rada v červnu 2021 nařízení o digitálním certifikátu EU COVID (více v příspěvku „EP a Rada se dohodly na digitální certifikátu EU COVID”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2021). V době přijetí tohoto nařízení ještě nebyly k dispozici spolehlivé údaje o tom, jak dlouho budou lidé po dokončení základního očkování proti onemocnění COVID-19 chráněni. V důsledku toho nejsou v certifikátech o očkování uváděny údaje týkající se doby uznávání, jako tomu je v případě certifikátů o uzdravení. Dosud proto o pravidlech o době uznávání certifikátů o očkování v souvislosti s cestováním rozhodovaly samy členské státy. Vzhledem k tomu, že se proti onemocnění COVID-19 nyní začínají podávat posilovací dávky, stále více členských států začalo v poslední době přijímat pravidla týkající se doby uznávání certifikátů, které prokazují dokončení základního očkování. Tato pravidla zohledňují skutečnost, že ochrana před infekcí COVID-19, kterou poskytuje očkování, v průběhu času slábne. Pravidla se vztahují buď pouze na vnitrostátní případy použití, nebo platí i pro použití certifikátů o očkování pro účely cestování. Akt v přenesené pravomoci je v souladu s přístupem přijatým Komisí v jejím návrhu nového doporučení Rady o koordinovaném přístupu k usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie COVID-19 z listopadu 2021 (více v příspěvku „Komise navrhuje posílit koordinaci bezpečného cestování v rámci EU a cestování ze zemí mimo EU”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2021). Členské státy by měly uznávat certifikáty o očkování po dobu 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování. V případě jednorázové očkovací látky to znamená 270 dnů od podání 1. a jediné dávky. U 2–dávkové vakcíny to znamená 270 dnů od podání 2. dávky nebo, v souladu s očkovací strategií členského státu očkování, od podání 1. a jediné dávky po zotavení z viru. Podle těchto nových pravidel EU pro cestování po EU musí členské státy uznat jakýkoli certifikát o očkování, který byl vydán méně než 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování. Členské státy nemohou stanovit kratší ani delší dobu uznávání. Členské státy by měly neprodleně podniknout veškeré nezbytné kroky, aby zajistily přístup k očkování pro ty skupiny obyvatelstva, jejichž dříve vydané certifikáty o očkování se blíží ke konci standardní doby uznávání. Na certifikáty vydané po přeočkování se nyní nebude vztahovat žádná standardní doba uznávání, neboť dosud nemáme k dispozici dostatečné údaje o tom, jak dlouhou dobu ochrany posilovací dávky poskytují. Doba uznávání nebude v digitálních certifikátech EU COVID nijak zakódována, místo toho by se měla upravit mobilní aplikace používaná k jejich ověřování: jestliže byla dávka podána před více než 270 dny, mobilní aplikace používaná k ověřování označí certifikát za neplatný. Aby byl dostatek času na technické provedení doby uznávání a na rozjezd přeočkovacích kampaní členských států, měla by se tato nová pravidla použít od 1. 2. 2022. 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality