Prosincový přehled dění v EU

Výběr bruselského dění v prosinci 2021 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. prosince se Rada shodla, že kvůli zamezení praní špinavých peněz mají být převody kryptoaktiv transparentnější.

1. prosince se Komise rozhodla pomoci Lotyšsku, Litvě a Polsku na hranici s Běloruskem. Mohou např. prodloužit lhůtu pro registraci žádostí o azyl.

1. prosince Komise navrhla několik iniciativ, jejichž cílem je digitalizovat justiční systémy v EU a učinit je přístupnějšími a účelnějšími.

1. prosince Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku spustili novou evropskou strategii Global Gateway na podporu inteligentních, čistých a bezpečných spojení v digitální oblasti, energetice a dopravě a na posílení zdravotnických, vzdělávacích a výzkumných systémů po celém světě.

2. prosince Rada přijala další protiběloruské sankce. Už se vztahují na 183 osob a 26 subjektů. Komise podpořila běloruskou opozici dalšími finančními prostředky.

2. prosince EU poskytla Turecku dalších 325 mil. eur na humanitární pomoc uprchlíkům.

2. prosince Rada daladefinitivně zelenou nové společné zemědělské politice pro roky 2023-2027.

2. prosince Komise informovala, že v roce 2020 podpořila finančními nástroji za 21,6 mld. eur 478 000 malých a středních podniků včetně 375 000 mikropodniků.

3. prosince Rada podpořilaposílení kyberbezpečnosti. Konkrétně aktualizaci směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů (NIS).

6. prosince Komise přijala nové pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování a o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů.

6. prosince Rada vyšla vstříc rovnému odměňování žen a mužů i “evropskému rámci pro přiměřenou minimální mzdu”.

7. prosince se Rada jednomyslně shodla na reformě výběru DPH v EU. Podle Komise budou nová pravidla flexibilnější.

7. prosince EU na summitu v Tokiu přislíbila 2,5 mld. eur na boj proti podvýživě.

8. prosince Komise zpřístupnila kód svého softwaru. Chce pomoci firmám, inovátorům i poskytovatelům veřejných služeb.

8. prosince Komise navrhla, jak se bránit ekonomickému nátlaku třetích zemí.

8. prosince Komise představila návrh kodexu policejní spolupráce. Má zefektivnit přeshraniční operativní spolupráci a výměnu informací. Podobně jako e-CODEX v justiční oblasti, který tentýž den schválila Rada.

9. prosince Komise navrhla rozšířit seznam unijních trestných činů o nenávistné verbální projevy (hate speecha trestné činy z nenávisti (hate crime).

9. prosince se shodla Rada s europoslanci, že bezplatný roaming bude pokračovat minimálně do roku 2032.

9. prosince Komise navrhla pokyny týkající se kolektivních smluv s OSVČ. Stakeholdeři mohou předložit své připomínky do 24. 2. 2022.

9. prosince Komise navrhla nová pravidla, která stanovují, že lidé pracující pro digitální platformy typu UberEats by měli být chráněni jako zaměstnanci.

9. prosince se Rada shodla, že Chorvatsko splnilo podmínky pro uplatňování pravidel Schengenu.

9. prosince Rada v návaznosti na europoslance definitivně odsouhlasila, že Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO se promění v plnohodnotnou agenturu.

9. prosince Rada prodloužila protikonžské sankce zaměřené na deset osob.

9. prosince EU spustila svůj klíčový nástroj na podporu lidských práv a demokracie ve světě. Do roku 2027 plánuje na „Global Europe Human Rights and Democracy“ dát 1,5 mld. eur.

10. prosince Rada schválila 8. akční program pro životní prostředí.

13. prosince Komise rozhodla, že zdravotnické technologie budou v EU schvalovány jinak. Komise vítá přijetí nových pravidel, některé členské státy se však obávají dopadů na své systémy veřejného zdravotního pojištění.

Od 13. prosince EU můženově schvalovat individuální protimalijské sankce. Dosud mohla jen následovat OSN.

14. prosince Komise informovala, že vydá do června 2022 dluhopisy v hodnotě 50 mld. eur. Cílem je dále financovat postcovidovou obnovu.

14. prosince Komise zaregistrovala novou evropskou občanskou iniciativu – “Zelená DPH – zelená evropská DPH na podporu udržitelných produktů a služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí”. Cílem je nižší daň na ekologické produkty a služby. 

14. prosince Komise navrhla, aby znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích představovalo “zcela krajní opatření”.

14. prosince Komise přijala nové návrhy, které mají přispět k modernizaci a udržitelnosti dopravního systému v Evropské unii.

14. prostince se Rada dohodla na rybolovných právech pro rok 2022 v Atlantiku a v Severním, Středozemním a Černém moři. (A několik dní nato uzavřela i dohodu o rybolovu s Velkou Británií.)

15. prosince Komise navrhla, jak recyklovat a ukládat CO2Zveřejnila sdělení “Udržitelné koloběhy uhlíku”.

15. prosince Komise navrhla zpřísnit trestněprávní ochranu životního prostředí.

15. prosince Komise rozhodla, že podpoří unijní zemědělce i v roce 2022. Na propagaci jejich produkce vynaloží 185,9 mil. eur.

15. prosince Komise navrhla  sladit pravidla pro energetickou náročnost budov se Zelenou dohodou pro Evropu a do roku 2050 dekarbonizovat fond budov v EU.

15. prosince Komise předložila návrh  nového celoevropského rámce pro dekarbonizaci trhů se zemním plynem, podporu využívání vodíku a snížení emisí metanu

15. prosince se Rada dohodla s europoslanci na nových pravidlech pro TEN-E.

16. prosince se Evropská rada věnovala covidu, bezpečnosti a obraně, migraci a vnějším vztahům. K čemuž přijala závěry.

16. prosince Komise přijala nové pokyny v boji s černým trhem se slonovinou.

16. prosince se Rada shodlas europoslanci na revizi směrnice o karcinogenních a mutagenních látkách. Má lépe chránit zaměstnance před nebezpečnými chemickými látkami.

17. prosince Komise vydala zprávu o strukturálních fondech pokrývající finanční období 2014-2020.

17. prosince Komise reportovala, že firemní R&D se v roce 2021 soustředil na IT, zdravotnictví a zelené technologie.

20. prosince Komise schválila pátou vakcínu proti covidu: Nuvaxovid od Novavaxu. Pfizer slíbil urychlit dodávky.

20. prosince europoslanci odsouhlasili, že Nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro se bude zavádět postupně. Jinak by hrozil nedostatek.

20. prosince Komise vydala výroční Single Market Scoreboard.

21. prosince Komise uvedla, že Covidpasy budou platit jen 270 dní.

21. prosince Komise schválila nové pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky – CEEAG. V energetice bude možné financovat jen to, co spadá pod Green Deal.

22. prosince: Chystají se nové pokyny ke státní podpoře pro železniční podniky. Stakeholdeři se mohou Komisi ozvat do 16. 3. 2022.

22. prosince Komise pokračuje v boji proti tzv. agresivnímu daňovému plánování (a naplňuje mezinárodní dohodu o minimálním zdanění nadnárodních společností). Fiktivní firmy by měly přijít o daňové výhody

22. prosince Komise zahájilařízení s Polskem kvůli zpochybnění nadřazenosti práva EU.

22. prosince Komise navrhlazavést novou generaci vlastních zdrojů pro rozpočet EU, která bude zahrnovat tři nové zdroje příjmů: z emisních povolenek, uhlíkového cla a ze zisků nadnárodních společností. Celkem by nové vlastní příjmy měly přinést až 17 mld. eur ročně.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality