Marcel Kolaja byl zvolen kvestorem europarlamentu

20.01.2022
Euroskop, Evropský parlament

Poslanci zvolili ve středu pět kvestorů do nového předsednictva Parlamentu. Mezi nimi i Marcela Kolaju (Greens/EFA). Marcel Kolaja byl zvolen kvestorem v druhém kole volby 344 hlasy.

Zbývající čtyři kvestoři byli zvoleni v prvním kole hlasování. Jsou jimi: 1. Anne SANDEROVÁ (EPP, FR): 622 hlasů, 2. Christophe HANSEN (EPP, LU): 576 hlasů, 3. Monika BEŇOVÁ (S&D, SK): 487 hlasů, 4. Fabienne KELLEROVÁ (Renew, FR): 479 hlasů.

Jak probíhá volba

Na základě článku 15 jednacího řádu Parlamentu jsou kandidáti na funkci kvestora navrženi stejným způsobem jako předseda a místopředsedové, tj. buď poslaneckým klubem, nebo skupinou poslanců dosahujících nízké prahové hodnoty (1/20 všech poslanců).

Pět kvestorů se volí v jediném hlasování, a to absolutní většinou odevzdaných hlasů. Pokud je počet úspěšných kandidátů nižší než pět, koná se za stejných podmínek druhé hlasování k obsazení zbývajících míst. Pokud je k dokončení procesu nutné třetí hlasování, stačí prostá většina (článek 18 jednacího řádu).

Role kvestorů

Čtrnáct místopředsedů a pět kvestorů tvoří společně s předsedou Předsednictvo Parlamentu. Předsednictvo stanoví pravidla pro řádné fungování Parlamentu. Mezi jeho další povinnosti patří vypracovávání předběžných návrhů rozpočtu Parlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech.

Kvestoři odpovídají za administrativní záležitosti, které se přímo týkají poslanců a jsou členy předsednictva s poradním hlasem.

Poslanecké kluby se při volbě členů předsednictva snaží zajistit, aby místopředsedové a kvestoři obecně odráželi početní složení klubů, a aby byly zohledněny výsledky hlasování o předsedovi EP.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek