Konference o budoucnosti Evropy

Konference představuje pro občany EU jedinečnou možnost vyjádřit svůj názor v rámci společných debat, panelových diskuzí, anebo jiných druhů akcí a věnovat se tak podle nich důležitým tématům. 

Škála témat je přitom velmi pestrá: 

  • Změna klimatu a životní prostředí
  • Zdraví
  • Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa
  • EU ve světě
  • Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost
  • Digitální transformace
  • Evropská demokracie
  • Migrace
  • Vzdělávání, kultura, mládež a sport

Do konference se mohou zapojit všichni občané EU, velký apel je však dán na zapojení mladých lidí do tvorby politik EU, což zároveň koresponduje s vyhlášením EU roku 2022 jako rokem mládeže. Účastníci mohou vytvářet, anebo participovat na online akcích, které jsou vyvěšeny na digitální platformě Konference.

Konference má záštitu tří vrcholných orgánů EU v podobě zastoupení předsedkyně Evropské komise, předsedy Evropského parlamentu a předsedy Rady. Všechny tři instituce zároveň naslouchají doporučením, které uvádí občané v rámci digitální platformy Konference a také závěrům z jednotlivých diskuzních panelů, ty by se měly vyhodnocovat na jaře letošního roku. 

Panelové diskuze jsou jedním z klíčových prvků Konference a celkem se uskutečňují čtyři panelové diskuze občanů. V rámci každého panelu participuje 200 občanů EU ze všech členských zemí, kteří byli náhodně vybráni. První panel se zabývá vnitřním trhem, sociální spravedlností, vzděláním, mládeží, kulturou a v neposlední řadě rovněž digitální transformací. Účastníci druhého panelu pak debatují o evropské demokracii, hodnotách EU, právním státu a o bezpečnosti. Třetí panel se pak zabývá změnou klimatu, životním prostředím a dalšími environmentálními otázkami, které mají vést ke klimaticky neutrální společnosti. Čtvrtý a poslední diskuzní panel pak obnáší téma migrace a úlohu spojenou s EU ve světě, a to včetně obchodní politiky, zahraniční politiky, humanitární pomoci, kterou EU zajišťuje a také rozvojové pomoci. 

Konference se zatím zúčastnilo přes 350 000 občanů EU, kteří přišli se zhruba 12 500 nápady jak zlepšit život v EU. Nejbližší panelové diskuze, které se chystají, se uskuteční dne 11. a 25. února letošního roku a jedná se o panelové diskuze k migraci a k tématu silnější ekonomiky.

Vše důležité o průběhu Konference najdete na Euroskopu v rubrice Budoucnost EU

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality