Lednový přehled dění v EU

Výběr bruselského dění v lednu 2022 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. ledna Komise požádala členské státy o vyjádření v otázce, zda jádro a plyn mají patřit mezi zelené (a tedy bez problémů podporovatelné) technologie. (Definitivní podobou tzv. delegovaného aktu zveřejnila na začátku února).

1. ledna oslavilo hotovostní euro druhé kulatiny.

1. ledna Komise v Paříži symbolicky zahájila francouzské předsednictví, které se v průběhu ledna postupně představilo i europoslancům.

10. ledna Komise zahájilaveřejnou konzultaci týkající se připravovaného Evropského aktu o svobodě médií. Příspěvky do ní lze zasílat do 21. 3. 2022.

10. ledna Komise a Úřad EU pro duševní vlastnictví EUIPO spustily nový fond EU pro malé a střední podniky.  Na ochranu duševního vlastnictví a na oživení po covidu a zelenou a digitální transformaci bylo vyhrazeno 47 mil. eur.

10. ledna Rada uložila další protinikaragujské sankce. Vůči sedmi osobám a třem subjektům, které nesou odpovědnost za porušování lidských práv v zemi.

11. ledna zemřel předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Do završení jeho třicetiměsíčního mandátu mu chyběl týden. Nahradila jej Malťanka Roberta Metsolaová. Ve vedení Evropského parlamentu bude dále 14 místopředsedů a pět kvestorů.

11. ledna Komise vyzvalak připomínkování navrhované revize pravidel EU pro státní podporu v odvětvích zemědělství, lesnictví a rybolovu. K návrhům se lze vyjádřit online do 13. 3. 2022.

12. ledna Komise navrhla posílit unijní protidrogovou agenturu EMCDDA.

12. ledna Komise navrhla, aby někteří občané Vanuatu potřebovali pro vstup do EU opět víza. Komisi se nelíbí, že občanství (a tedy i vízum do EU) tam získá každý, kdo v zemi investuje alespoň 130 tis. dolarů.

13. ledna EU prodloužila hospodářské sankce proti Rusku, a to do 31. 7. 2022.

13. ledna Komise přijala pracovní program programu Kreativní Evropa na rok 2022 s rozpočtemve výši přibližně 385 milionů eur, což je téměř o 100 milionů eur více než v roce 2021. Následovat bude vyhlášení příslušných výzev k podávání návrhů.

13. ledna Komise zveřejnilasvůj návrh doporučení Rady o dobrovolnické činnosti mladých lidí, jehož cílem je usnadnit nadnárodní dobrovolnickou činnost mladých lidí v rámci Evropského sboru solidarity nebo jiných programů na vnitrostátní úrovni.

Vlajky před budovou Evropské komise
Vlajky před budovou Evropské komise. Zdroj: Evropská komise

14. ledna Komise vydala nové doporučení o ekologickém vzdělávání ve školách.

17. ledna Komise navrhla vydat letos 1,5 mld. eur na humanitární pomoc. Nejvíc prostředků půjde do subsaharské Afriky.

17. ledna Rada vyňala Argentinu, Austrálii a Kanadu ze seznamu zemí, pro které by měla být zrušena cestovní omezení kvůli covidu.

18. ledna Komise zahájila afghánské projekty za 268,3 mil. eur. Cílí na podporu vzdělávání, zdraví a živobytí afghánského lidu.

18. ledna začalo přihlašování do soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu. Architekti se mohou přihlašovat do 28. 2. 2022.

19. ledna se naplnil dostatečný počet členských států, které ratifikovaly jednotný patent. Získat patent v EU bude levnější.

19. ledna vznikla  nová agentura EU pro azyl. Vznikla z Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO.

20. ledna se vyjádřil generální advokát Soudního dvora EU k věci C-328/20, že všichni pracovníci v Rakousku dostanou stejné rodinné přídavky, bez ohledu na trvalé bydliště dětí.

20. ledna vydala Komise výsledky screeningu recenzí spotřebitelů na webu, podle nějž 55 % webů recenze falšuje.

20. ledna se europoslanci shodli, že zvířata musí být během přepravy lépe chráněna.

20. ledna europoslanci schválili novou regulaci internetu – Akt o digitálních službách. Konečnou podobu ale ještě musí dohodnout s členskými státy.

20. ledna odouhlasili europoslanci, že Česko bude na půdě Účetního dvora EU znovu zastupovat Jan Gregor.

24. ledna Rada přijalapostoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízení.

24. ledna Rada prohlásila, že “sféry vlivu” nemají v Evropě 21. století místo. Reagovala tak na ukrajinskou krizi.

25. ledna Rada přijala revidované doporučení o opatřeních ovlivňujících volný pohyb, která jsou založena na individuální situaci osob, a nikoli již na regionu původu.

25. ledna byl zveřejněn průzkum Eurobarometru, ze kterého vyplývá, že Evropané považují změnu klimatu za hlavní výzvu pro EU.

26. ledna EU podalau WTO stížnost na omezení dovozu uložená Egyptem.

27. ledna EU avizovala humanitární pomoc ve výši 175 milionů eur pro západní a střední Afriku a 21 mil. eur pro Filipíny, Nepál a další země jihovýchodní Asie.

28. ledna začala platit nová pravidla cílící na antimikrobiální rezistenci. Antibiotika se budou podávat zvířatům jen, bude-li to skutečně potřeba.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality