Spotřebitelé v lednu 2022

Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízení

Rada podpořila jednotnou nabíječku v EU

Krátce…

Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízení

Rada se dohodla na postoji k návrhu předpisu zavádějící jednotné nabíječky pro elektronické zařízení.Cílem návrhu je zajistit, aby již nebylo třeba kupovat novou nabíječku při každém nákupu nového mobilního telefonu nebo podobného zboží a aby bylo možné všechna zařízení dobíjet stejnou nabíječkou.Rada k návrhu připojila přílohu s piktogramem označujícím, zda je nabíječka součástí nabízeného elektronického zařízení, a štítkem uvádějícím specifikace nabíjení. 

Rada 26. 1. 2022 přijala postoj k právnímu předpisu zavádějící jednotné nabíječky pro elektronické zařízení. Návrh právního předpisu navrhuje jednotný standardní port pro všechny chytré telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka, přenosné reproduktory a videoherní konzole. Návrh směrnice č. 547/2021 o jednotné nabíječce předložila Komise v září 2021 (více v příspěvku „Komise navrhuje jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení”, Spotřebitelé v září 2021). Cílem návrhu je zajistit, aby již nebylo třeba kupovat novou nabíječku při každém nákupu nového mobilního telefonu nebo podobného zboží a aby bylo možné všechna zařízení dobíjet stejnou nabíječkou. V zájmu zlepšení informovanosti spotřebitelů doplnila Rada k návrhu přílohu s piktogramem označujícím, zda je nabíječka součástí nabízeného elektronického zařízení, a štítkem uvádějícím specifikace nabíjení. Znění Rady by mělo rovněž upřesňovat technické specifikace jednotné nabíječky. Harmonizací nabíjecích rozhraní a technologií rychlého nabíjení by tento návrh zvýšil pohodlí spotřebitelů. Díky tomuto novému právnímu předpisu by měl být prodej nabíječek oddělen od prodeje elektronických zařízení, takže nová nabíječka by neměla být nutně součástí nákupu nového zařízení. Tím se by se snížilo množství elektronického odpadu spojeného s výrobou, přepravou a likvidací nabíječek. Mandát schválili velvyslanci v Coreper, což předsednictví Rady umožňuje zahájit jednání s EP, jakmile EP zaujme stanovisko.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality