Nová vláda chce pomocí Národního plánu obnovy dosáhnout ambiciózních výsledků

Minulý pátek proběhla debata s názvem Hodinka s Plánem obnovy, které se účastnila generální ředitelka pracovní skupiny Evropské komise na podporu oživení a odolnosti Céline Gauerová a náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Havrda. Jak už název napovídá, řeč byla o Národním plánu obnovy, který má pomoci České republice a ostatním zemím Evropské unie postavit se výzvám dalších několika let.

„Byla to pro mě ta největší výzva. Členské státy musely vypracovat plány na dalších 5-6 let, což bylo náročné, ale koukám na to období pozitivně,“ řekla o procesu vytváření plánů Gauerová.  Ředitelka a její tým musely za relativně krátkou dobu zkoordinovat pro každou zemi plán reforem a investic, který spadá pod Nástroj pro oživení a odolnost EU, jehož cílem je zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie covidu-19 a připravit ekonomiku na ekologickou a digitální transformaci.

Hodnocení úspěšnosti až podle výsledků

Každý plán obsahuje jak univerzální podněty, které se týkají všech členských států Evropské unie (životní prostředí, mobilita, výzkum a inovace, ochrana zdraví a inkluze), tak i podněty specifické pro každou zemi v rámci jejich konkrétních dlouhodobých problémů. V České republice je míra nezaměstnanosti dlouhodobě nízká, proto se na ni plán nesoustředil, naproti tomu Španělé ji do svého zařadili. 

Jako příklad vyváženého plánu, co do investic a reforem, zmínila Gauerová například italský, který se věnuje mimo jiné reformě soudnictví a veřejné správy, a slovenský. Úspěch nebo neúspěch plánů obnovy bude nicméně hodnocen až na základě výkonnosti.

Důraz na ambicióznost výsledků

Marek Havrda, zastupitel současné vlády, byl otázán, jestli bude pozměňovat plány, které vypracovala ta minulá. „Řekl bych, že nemáme na výběr než navázat na kontinuitu. Nemáme moc času,“ odpověděl. Zároveň připomněl, že se nová vláda potýká ještě se složitou pandemickou situací, sílící inflací a finančními důsledky pandemie, to vše v kontextu klimatické změny. Chce tak alespoň prosadil ambicióznější výsledky stanovených priorit.

Dále Havrda vyjmenoval konkrétní úspěchy, které doufá, že přijdou po implementaci Národního plánu obnovy. Patří mezi ně dekarbonizace, moderní hospodářství posunuté k přidaným hodnotám, penzijní reforma, dostupné bydlení a modernizace veřejné správy.

Pro více informací o Národním plánu obnovy navštivte webové stránky.

Autorka: Euroskop.cz, Lucie Nalejvačová

Zdroj: Pixabay.com

Sdílet tento příspěvek