Instituce EU hledají odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií

Máte zkušenosti s managementem služeb v oblasti podnikové infrastruktury nebo podnikových datových center? Chtěli byste se podílet na vývoji, implementaci a provozu v oblastech jako je automatizace kancelářské administrativy, digitální pracoviště, videokonference nebo streamování v institucích EU? Zajímá vás kybernetická bezpečnost a umíte navrhovat bezpečnostní architekturu? Instituce EU hledají odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD7 resp. AD8 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.400 euro resp. 7.200 euro).

Přihlásit se lze do 22.března 2022 (do 12,00 hodin středoevropského času) do jednoho z následujících oborů:

1. Infrastruktura IKT, cloud, sítě a middleware

2. Digitální pracoviště, automatizace kancelářské administrativy a mobilní výpočetní technika

3. Správa IT a dat, řízení program/portfolií a projektů, kancelář projektového řízení (PMO), provozní a podniková architektura

4. Design, vývoj/konfigurace, testování, provoz a údržba aplikací IT a standardizovaných řešení; Správa dat, analýza dat a umělá inteligence

5. Bezpečnost IKT

Náplň práce (příklady, více ve Vyhlášení výběrového řízení v příloze I):

· navrhování, architektura, integrace, implementace, provoz, monitorování a podpora řešení v oblasti podnikové infrastruktury, podnikových datových center a cloudu

· definice, architektura, navrhování, implementace, provoz, vývoj a podpora řešení v oblastech jako automatizace kancelářské administrativy (včetně softwarových produktů s otevřeným zdrojovým kódem), digitální pracoviště, videokonference, streamování a mobilní výpočetní technika

· řízení a monitorování programů a projektů IT během celého jejich životního cyklu

· navrhování, vývoj/konfigurace, testování, provozu a údržby aplikací IT a standardizovaných řešení

· správa dat, analýza dat a umělá inteligence

· vypracování politik, standardů a pokynů v oblasti bezpečnosti IT, poskytování služeb týmu pro reakci na počítačové hrozby (CERT)

Kvalifikační požadavky:
pro obory 1 až 4
· dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oblasti IKT v délce nejméně 4 let
· min. 6letá předchozí odborná praxe v oblasti IKT, z toho alespoň 3 roky ve zvoleném oboru
nebo
· dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oblasti IKT v délce nejméně 3 let
· min. 7letá předchozí odborná praxe v oblasti IKT, z toho alespoň 4 roky ve zvoleném oboru
 
pro obor 5
· dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oblasti IKT v délce nejméně 4 let
· min. 9letá předchozí odborná praxe v oblasti IKT, z toho alespoň 3 roky v oblasti bezpečnosti IKT
nebo
· dokončené vysokoškolské vzdělání doložené diplomem v oblasti IKT v délce nejméně 3 let

Jazykové znalostidva různé úřední jazyky EU
– jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
– jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).
Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.  Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině/francouzštině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině/francouzštině své výhody.
 
Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha IV uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).[1]
Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 1, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screenerTermín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.
 
Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde.
 
Více informací a přihlášky na tomto odkazu.

Pokyny pro podávání přihlášek zde.

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

Sdílet tento příspěvek