DOPORUČENÍ: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 5 doporučení:

1. Česká republika by měla prosazovat surovinovou diverzifikaci a zachování otevřenosti obchodní politiky EU, zejména pomocí rozšiřování sítě obchodních a investičních dohod EU, a to při současné ochraně  vnitřního  trhu před negativními dopady globální konkurence.

2. Česká republika by měla v rámci obchodní politiky EU prosazovat rovnováhu mezi  pozitivní obchodní agendou (zejména ve formě otevírání nových trhů a spolupráce se třetími zeměmi) a jednostrannými defenzivními nástroji.

3. Česká republika by měla v návaznosti na revizi Akčního plánu vztahujícího se k udržitelnému rozvoji v dohodách o volném obchodu se třetími zeměmi usilovat o zachování konkurenceschopnosti EU a zajistit, aby nedocházelo k přenášení nadměrných povinností na firmy.

4. Česká republika by měla pokračovat ve vyjednávání obchodních dohod se třetími zeměmi během svého předsednictví. Vybrána by měla být jedna prioritní země či region, s níž je EU v pokročilé fázi vyjednávání (příp. uzavírání) dohody o volném obchodu (FTA), na který by se předsednictví mělo zaměřit dle aktuální situace a přínosu dohody pro EU i Českou republiku s cílem proces dokončit.

5.Česká republika by se měla zasadit při dalším projednávání protinátlakového obchodního nástroje (ACI) o posílení zapojení členských států EU v rámci provádění nařízení Směrem k podnikům by mělo být nařízení efektivně komunikováno jako nástroj poslední instance obrany obchodních zájmů EU takovým způsobem, aby se předešlo obavám z protekcionismu EU.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality