Vnější obchodní vztahy v únoru 2022

Proběhl 6. summit mezi EU a Afrikou, EU se zabývá strategickou závislostí na třetích zemí

  • EU chce posílit spolupráci s Africkou unií
  • EU se snaží řešit strategickou závislost na dovozu ve vybraných oblastech

Krátce…

Proběhl 6. summit mezi EU a Afrikou

  • EU a Africká unie chtějí nadále prohloubit spolupráci v řadě oblastí.
  • EU mj. daruje očkovací dávky proti COVID-19.

EU a Africká unie se 17.–18. 2. 2022 sešly na v pořadí 6. summitu za účasti hlav států a předsedů vlád. Výsledkem je dohoda na „společné vizi obnoveného partnerství”. Mezi společné cíle mají patřit solidarita, bezpečnost, mír a udržitelný a trvalý hospodářský růst a prosperita. V rámci partnerství mají být prosazovány společné priority a sdílené hodnoty jako ochrana lidských práv pro všechny, genderová rovnost a posílení postavení žen ve všech oblastech života, právní stát nebo opatření na ochranu klimatu, životního prostředí a biologická rozmanitost. Podpořit je má investiční balík ve výši 150 mld. €, který má směřovat mj. do těchto oblastí: energetika a její transformace, doprava a digitální infrastruktura; zelená a digitální transformace, udržitelný růst, mobilita apod. Vedle toho budou zřízeny nástroje na podporu zdravotnictví a vzdělávacího systému. Má dojít rovněž ke stimulaci soukromých investic prostřednictvím finančních nástrojů. Hospodářskou integraci má podpořit africká kontinentální zóna volného obchodu. EU chce rovněž pomoci africkým partnerům zpřístupnit očkovací látky proti COVID-19 (včetně daru nejméně 450 mil. dávek). Shodli se rovněž na spolupráci mezi výzkumnými pracovníky, bezpečnostní spolupráci (mj. podpora budování kapacit a odborné přípravy), podpoře prosazování právního státu, spolupráci v oblasti migrace a azylu (např. předcházení nelegální migraci, převaděčství, ale i otázka odlivu mozků) či uzší spolupráci na mezinárodních fórech. 

EU se zabývá strategickou závislostí na třetích zemí

  • EU je strategicky závislá v 5 oblastech: vzácné zeminy a hořčík, chemické látky, solární panely, kybernetická bezpečnost a software IT. 
  • Ke snížení závislosti mají napomoci např. průmyslové aliance.

Komise 23. 2. 2022 zveřejnila hloubkovou analýzu strategické závislosti Evropy ve vybraných oblastech na třetích zemích. Komise analyzuje 5 oblastí: vzácné zeminy a hořčík, chemické látky, solární panely, kybernetická bezpečnost a software IT. V případě vzácných zemin, hořčíku a fotovoltaických panelů strategická závislost vyplývá ze silné koncentrace celosvětové výroby v Číně, stávajících omezených možností diverzifikace dodávek, mimo jiné z EU, nebo omezených možností jejich nahrazení. Komise poukazuje také na strategickou závislost u řady chemických látek a nedostatky ve srovnání s globální konkurencí v oblasti klíčových technologií, jako je kybernetická bezpečnost a software IT. Zpráva rovněž hodnotí posun v oblastech analyzovaných v 1. vydání hloubkové zprávy. Pokrok byl zaznamenán v v oblasti surovin, baterií a vodíku, polovodičů a cloudových služeb, a to buď prostřednictvím stávajících průmyslových aliancí nebo nedávno zahájených, dále přijetím např. regulačních plánů nebo uzavřením mezinárodních partnerství. Rovněž jsou realizovány významné projekty společného evropského zájmu. 1. zpráva byla součástí aktualizované průmyslové strategie v návaznosti na pandemii COVID-19 (více v příspěvku „Komise představila aktualizaci nové průmyslové strategie 2020”, Vnitřní trh v květnu 2021). 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality