Výchova, vzdělání a mládež v únoru 2022

Komise přijala pracovní program ERI, Komise předkládá 2 iniciativy v oblasti vesmíru

  • Pracovní program Evropské rady pro inovace na rok 2022 byl představen
  • Komise řeší zajištění bezpečnosti vesmírných technologií a konektivity i kosmický provoz

Krátce…

Komise přijala pracovní program ERI

  • Komise přijala pracovní plán na rok 2022 pro fungování Evropské rady pro inovace (ERI).
  • Pracovní program ERI na rok 2022 obsahuje nové prvky, které by měly zjednodušit proces podávání žádostí a přispívají k politikám EU.
  • Na rok 2022 má mít k dispozici ERI finance ve výši 1,7 mld. €.

Komise 9. 2. 2022 přijala pracovní program Evropské rady pro inovace (ERI) na rok 2022. Pro rok 2022 má přinést možnosti financování ve výši přes 1,7 mld. €. Prostředky by měly být určeny pro průlomové inovátory, kteří chtějí rozšířit svou činnost a získat nové trhy, např. v oblastech kvantové výpočetní techniky, baterií nové generace a genové terapie. ERI představuje novinku programu Horizont Evropa. Začala fungovat v březnu 2021 a na období 2021–2027 má celkový rozpočet přesahující 10 mld. € (více v příspěvku „EU zahájila činnost Evropské rady pro inovace”, Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2021). Pracovní program ERI na rok 2022 obsahuje nové prvky, které by měly zjednodušit proces podávání žádostí a přispívají k politikám EU. Konkrétně tyto prvky jsou: (1) Nová iniciativa ERI Scale-Up 100: Od roku 2018 podpořila ERI více než 2,6 tis. MSP a začínajících podniků a nyní přichází s iniciativou ERI Scale-Up 100. Jejím cílem je najít v EU 100 slibných podniků z oblasti deep tech, které mají potenciál stát se jednorožci (firmy s hodnotou přesahující mld. €); (2) Kapitálové investice nad 15 mil. €: Nástroj ERI Accelerator by umožnil společnostem, které pracují na technologiích strategického evropského zájmu, žádat o investice ERI ve výši přesahující 15 mil. € a (3) Větší podpora žen inovátorek: Měl by vzniknout index rovnosti žen a mužů a rozmanitosti v oblasti inovací s cílem odhalovat nedostatky a podporovat genderovou diverzitu v rámci podniků. Poskytoval by konzistentní informace investorům, poskytovatelům financování, zákazníkům i tvůrcům politik. V pracovním programu na rok 2022 se stanovuje aktualizovaný soubor výzev ERI. Výzvy ERI přinášejí možnosti financování v tematických oblastech ve výši přes 500 mil. € pro začínající podniky. Mají podpořit rozvoj technologií, které mají přispět k cíli EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %, a k budování strategické autonomie v oblasti kvantových, kosmických a nových lékařských technologií. ERI se snaží neustále zlepšovat své postupy ve prospěch žadatelů. Všechny vynikající podniky, kterým ERI nemůže poskytnout financování z důvodu rozpočtových omezení, automaticky obdrží pečeť excelence. Ta by jim mohla pomoci získat finanční prostředky z jiných nástrojů financování EU, jako jsou strukturální fondy, fondy na podporu oživení a další zdroje. U nástrojů ERI Transition a Accelerator by měly v roce 2022 stanoveny častější lhůty pro podávání žádostí a u ERI Transition bude zavedeno nepřetržité podávání žádostí. Kromě toho by měli mít uchazeči, kteří podávají žádost v rámci nástroje ERI Accelerator podruhé, možnost popsat a obhájit zlepšení, která jejich nová žádost zahrnuje. Financování a podpora poskytované Evropskou radou pro inovace v roce 2022 zahrnuje: (1) ERI Pathfinder (350 mil. €) pro multidisciplinární výzkumné týmy provádějící vizionářský výzkum, který má potenciál vést k průlomovým technologickým objevům; (2) ERI Transition (131 mil. €) na transformaci výsledků výzkumu v inovační příležitosti se zaměřením na výsledky získané v rámci projektů ERI Pathfinder a projektů Evropské rady pro výzkum v oblasti ověřování koncepce, a to s cílem propracovat technologie a doložit ekonomickou opodstatněnost konkrétních aplikací a (3) ERI Accelerator (1,16 mld. €) pro začínající a MSP na rozvoj a rozšiřování inovací s velkým dopadem, které mají potenciál vytvářet nové trhy nebo měnit trhy stávající. Všechny projekty ERI mají přístup ke službám napomáhajícím zakládání a rozvoji podniků, kam patří služby koučů a mentorů, přístup k odborným znalostem, možnosti partnerství s podniky, investory a dalšími subjekty a řada jiných služeb a akcí. 

Komise předkládá 2 iniciativy v oblasti vesmíru

  • Návrh Komise se týká bezpečného připojení na základě vesmírných technologií.
  • Sdělení Komise se zabývá kosmickým provozem a přístupem EU.

Komise 15. 2. 2022 zveřejnila 2 iniciativy, které mají vést k dalšímu pokroku EU v oblasti vesmíru, tj. k rozvoji vesmírných technologií a zabezpečení a zajištění účinnosti současných technologií. EU předkládá formou návrhu nařízení o bezpečném připojení na základě vesmírných technologií plán bezpečného kosmického komunikačního systému EU. EU považuje vesmírnou konektivitu za strategické aktivum pro odolnost EU a rovněž zdůrazňuje význam bezpečného připojení pro vlády i občany. Chce zajistit dostupnost celosvětového nepřetržitého přístupu k bezpečným a nákladově efektivním službám družicové komunikace a umožnit ​​poskytování soukromých komerčních služeb, které zajistí přístup ke spolehlivému a rychlému připojení – a to i v hluchých komunikačních zónách, nebo připojení v Africe a Antarktidě (tj. strategických oblastech dle tzv. Globální brány). Jedná se o cíl v rámci digitální dekády 2030. Náklady projektu by měly činit 6 mld. € krytých z veřejných i soukromých zdrojů včetně 2,4 mld. € z EU. Druhá iniciativa zahrnuje sdělení týkající se přístupu EU ke kosmickému provozu. Podle EU exponenciální nárůst počtu družic na oběžné dráze v důsledku rozvoje opakovaně použitelných nosných raket a malých družic či z důvodu soukromých iniciativ ve vesmíru vede k ohrožení odolnosti a bezpečnosti kosmických prostředků EU a členských států. Komise zdůrazňuje potřebu řízení kosmického provozu a toho, aby vesmír zůstal bezpečným, chráněným a udržitelným prostředím. Sdělení se zaměřuje na posouzení civilních a vojenských požadavků řízení kosmického provozu a příslušných dopadů pro EU, posílení technologické kapacity EU identifikovat a sledovat kosmické lodě a kosmickou tříšť, stanovení vhodného normativního a legislativního rámce a vytváření mezinárodních partnerství v oblasti řízení kosmického provozu a spolupráce na mnohostranné úrovni. Iniciativy vychází Akčního plánu pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem (více v příspěvku „EU chce zlepšit synergii mezi mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem“, Vnitřní trh v únoru 2021).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality