V Radě TTE povede Česká republika jednání o digitalizaci a zelené mobilitě

Udržitelnost (nejen) dopravy a digitalizace jsou tématy, na která Evropská unie v současné době klade mimořádný důraz. A právě legislativní návrhy upravující tyto oblasti se řeší v Radě pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE). Až se tedy 1. července 2022 ujme Česká republika na půl roku předsednictví v Radě EU, bude mít mimořádnou možnost určovat směr jednání členských států o těchto zásadních oblastech rozvoje Evropské unie.

Článek z minulého týdne pojednával o Radě TTE, respektive její energetické části. Tato formace Rady EU, instituce, které bude Česká republika ve druhé polovině roku 2022 předsedat, se však nezabývá jen energetickými záležitostmi. Její politiky usilují o zlepšení života lidí v Evropské unii i v oblasti dopravy a telekomunikací. A právě na dopravní a telekomunikační rozměr Rady TTE se zaměří tento článek. Hlavní důraz bude kladen na konkrétní agendy, které se v těchto dvou oblastech právě projednávají a které budou pravděpodobně na stole i během českého předsednictví.

Dopravě vládne úsilí o udržitelnou a inteligentní mobilitu

V části Rady TTE zabývající se dopravou zasedají ministři dopravy členských států EU, na jednáních je přítomná také komisařka pro dopravu Adina Valean. Během předsednictví se zpravidla koná jedno formální zasedání ministrů dopravy a jedno neformální jednání ministrů. Dopravní politika EU se zabývá všemi druhy dopravy, tedy silniční, železniční, vodní i leteckou.

Dopravní agenda Rady TTE je v posledních letech určována především Strategií pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, kterou Evropská komise vydala v prosinci 2020. Strategie stanovuje cíle pro roky 2030 až 2050 v deseti klíčových oblastech. Její součástí je také akční plán 82 konkrétních iniciativ v oblasti dopravy, v rámci kterých je zohledněna také pandemie covid-19 a její dopady. Strategie navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu, a proto velkou část aktuálních iniciativ tvoří návrhy, které mají přispět k plnění klimatických cílů EU.

Klíčové v tomto smyslu bylo vydání balíčku Fit for 55 v červenci 2021, který obsahuje tři legislativní návrhy projednávané v rámci dopravní části Rady TTE. Konkrétně se jedná o návrh nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR), návrh nařízení o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu (ReFuelEU Aviation) a návrh nařízení o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě (FuelEU Maritime).

V prosinci 2021 byly zároveň vydány další návrhy v rámci Balíčku efektivní a zelené mobility, a to zejména revize nařízení o transevropské dopravní síti, ale také návrh revize směrnice o inteligentních dopravních systémech (ITS). V rámci letecké dopravy spadá do agendy dopravní části TTE také pozměněný návrh nařízení Jednotné evropské nebe (SES 2+), který je aktuálně ve fázi trialogů s Evropským parlamentem. Je ale možné očekávat, že francouzskému předsednictví se nepodaří v rámci těchto trialogů dosáhnout dohody. Během českého předsednictví bude probíhat také příprava Valného shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Digitalizace je hlavním tématem v telekomunikacích

Na zasedáních telekomunikační části Rady TTE se scházejí ministři pro telekomunikace členských států, jednání se účastní také místopředsedkyně Evropské komise pro digitální oblast Margrethe Vestager a komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Během předsednictví se zpravidla odehrává jedno formální zasedání ministrů pro telekomunikace, některá předsednictví organizují i jedno neformální setkání. Agenda telekomunikační části Rady TTE zahrnuje oblasti telekomunikací, digitální agendy, kybernetické bezpečnosti, ale také poštovních služeb.

Rada pro telekomunikace tedy řeší široké spektrum témat, která jdou nad rámec oblasti telekomunikací. V poslední době jsou v rámci této formace Rady EU projednávána zejména různá témata spojená s digitální agendou, což koresponduje se současnými cíli EU v rámci digitální transformace. Ty jsou stanoveny v digitální strategii Formování digitální budoucnosti Evropy z února 2020 a ve sdělení Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády z března 2021, kde je vyjádřena zejména potřeba posílení evropské technologické suverenity.

Co se týče aktuálně projednávané legislativy, v rámci digitální agendy se jedná zejména o nedávno zveřejněný návrh nařízení Akt o datech stanovující opatření pro zajištění přístupu k datům a jejich využití (včetně sdílení dat) či nařízení o umělé inteligenci navrhující jednotná pravidla pro umělou inteligenci na vnitřním trhu. Dále se v rámci přípravných orgánů Rady v této oblasti aktuálně jedná o nařízení o zavedení evropské digitální identity v rámci revize nařízení eIDAS. V oblasti kybernetické bezpečnosti je otevřený návrh revize směrnice NIS, který představuje horizontální legislativu pro úpravu kybernetické bezpečnosti v EU a je aktuálně ve fázi trialogů s Evropským parlamentem.

V rámci telekomunikací je v trialozích i návrh nařízení ePrivacy o ochraně soukromí v elektronických komunikacích. Zde se jedná o dlouho projednávaný návrh, který byl vydán již v roce 2017. Dále lze během českého předsednictví očekávat jednání o návrhu revize směrnice o snižování nákladů na budování sítí (BB cost reduction), CZ PRES se pak bude také věnovat přípravě pravidelné Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek