Vztahy EU a Ukrajiny

Vzhledem k posledním událostem v rámci geopolitické sféry jsme se rozhodli vybrat tématem měsíce března vztahy EU a Ukrajiny.

Přepadení Ukrajiny se neobešlo bez odezvy EU a členských států. Vlna solidarity se nese napříč celou Evropou a nejen státy východního křídla EU nabídly svou pomoc, a to zejména v rámci humanitárních sbírek a příjmu uprchlíků, tedy žen a dětí, které prchají před válkou, jelikož muži od 18 do 60 let nemohu zemi opustit z důvodu všeobecné mobilizace.

Válka na Ukrajině se dotýká bezesporu všech oblastí a politik EU, ať se již jedná o vnitřní trh, digitální politiku, budoucnost Zelené dohody pro Evropu, migrační a azylovou politiku, anebo společnou zemědělskou politiku.

Prezentace tématu měsíce se bude konat v rámci několika oblastí:

  • Reakce států EU na dění na Ukrajině
  • Kroky vlády ČR v návaznosti na aktuální situaci
  • Uprchlická vlna do evropských zemí
  • Dopady konfliktu na evropskou ekonomiku
  • Bezpečnostní aspekty aktuálního dění

Během měsíce Vás budeme informován o pravidelných jednáních Rady EU, které se zabývají tématem války na Ukrajině, dále si budete moct přečíst o humanitárních sbírkách a možnosti pomoci v rámci regionů ČR i do zahraničí. Zároveň se budeme věnovat i reakci Evropské komise, která již nyní avizovala, že uvolní finanční prostředky pro pomoc uprchlíkům. Stranou nezůstane ani bezpečnostní politika, kterou EU prosazuje a kroky Evropy a dalších aktérů v této oblasti.

Válka na Ukrajině má mnoho dopadů i na vnitropolitické dění v Evropské unii, například skrze dezinformační aktivity, které Kreml dlouhodobě prosazuje a financuje. Pro evropskou budoucnost je důležité i pochopení, jak dezinformační scéna funguje a jaký může mít možný dopad na obyvatele jednotlivých členských států.

Sdílet tento příspěvek