Instituce EU hledají odborníky v oblasti auditu

Máte zkušenosti s prováděním auditu, s auditorskými postupy, shromažďováním a analýzou komplexních údajů s využitím digitálních nástrojů? Chtěli byste se podílet na rozvoji vztahů Evropského účetního dvora s externími účastníky a shromažďovat a analyzovat údaje z různých zdrojů? Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“) vyhlašuje specializované výběrové řízení na pozice referentů v auditu pro Evropský účetní dvůr (EÚD).

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD7 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 6.400 euro).

Přihlásit se lze do 12. dubna 2022 (do 12,00 hodin středoevropského času)

Náplň práce (příklady, více ve Vyhlášení výběrového řízení v příloze I):

· podíl na ročním pracovním programu EÚD

· navrhování a provádění auditů podle platných standardů a v souladu s předpisy (audit výkonnosti a finanční audit)

· poskytování odborné znalosti a podpory

· shromažďovat a analyzovat dokumenty, informace a údaje z nejrůznějších zdrojů

Kvalifikační požadavky:
· dokončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 4 let
· min. 6letá předchozí relevantní odborná praxe (v oboru: audit, ekonomie, finance, statistika, matematika, analýza dat, počítačové inženýrství a vyžežování dat)
nebo
· dokončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let
· min. 7letá předchozí relevantní odborná praxe (viz výše)

Jazykové znalostidva různé úřední jazyky EU
– jazyk 1 musí být min. na úrovni C2 (může být i čeština),
– jazyk 2 musí být min. na úrovni C1 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).
Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.  Vyhledávání úspěšných uchazečů na rezervním seznamu probíhá nejčastěji v angličtině/francouzštině, proto má vyplnění přihlášky v angličtině/francouzštině své výhody.
 
Součástí přihlášky je i výběr na základě kvalifikačních předpokladů (tzv. Talent screener), který představuje samostatné kolo výběrového řízení. Jedná se o 8 až 12 základních otázek ohledně studia a dosavadní odborné praxe podle požadavků v oznámení o výběrovém řízení (příloha IV uvedeného oznámení). Každá z otázek má ještě několik podotázek. Cílem je vybrat uchazeče, jejichž zaměření studia a dosavadní praxe nejlépe odpovídají požadavkům výběrového řízení. Každé otázce je podle její důležitosti přidělen maximální počet bodů v rozmezí 1 až 3, za každou odpověď lze získat 0 až 4 body. Výběrová komise stanoví minimální počet bodů pro postup do dalšího kola (hodnotící centrum).
Na každou otázku je třeba odpovědět v jazyce 2, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screenerTermín pro zodpovězení otázek je stejný jako termín pro podání přihlášky. Odpovědi je možné v online přihlášce průběžně ukládat a zodpovězení otázek je možné rozdělit na více dní.
 
Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU zde.
 
Více informací a přihlášky na tomto odkazu.

Pokyny pro podávání přihlášek zde. Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO.

Více o typech míst v institucích EU zde.

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení zde.

Sdílet tento příspěvek