Podpora EU Ukrajině

Rada EU zdvojnásobila financování v rámci Evropského mírového nástroje

Rada přijala 25. března dvě opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje (EPF), která EU umožní dále podporovat schopnosti a odolnost ukrajinských ozbrojených sil při obraně územní celistvosti a svrchovanosti země a ochraně civilního obyvatelstva před pokračující vojenskou agresí Ruska.

Tato opatření pomoci navýší původní rozpočet oznámený dne 28. února 2022 o dalších 500 milionů eur, čímž se původní částka zdvojnásobí na 1 miliardu eur. Dohodnutá opatření pomoci budou financovat jak poskytování vybavení a zásob, jako jsou osobní ochranné prostředkysoupravy první pomoci a palivo, tak i vojenského vybavení a platforem určených k nasazení smrtící síly pro obranné účely. Byla rovněž prodloužena doba trvání opatření pomoci – o 12 měsíců. Nevyprovokovaná a bezdůvodná vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty OSN a oslabuje evropskou i globální bezpečnost a stabilitu. Rusko a Bělorusko, které je jeho komplicem, nesou za tuto válečnou agresi plnou odpovědnost a příslušné osoby budou za své zločiny včetně nerozlišujících útoků, jejichž terčem jsou civilisté a civilní objekty, pohnány k odpovědnosti.

EU požaduje, aby Rusko ukončilo svou vojenskou operaci, okamžitě a bezpodmínečně stáhlo veškeré ozbrojené síly a vojenské vybavení z celého území Ukrajiny a plně respektovalo územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

Sdílet tento příspěvek