Bezpečné zásobování potravinami

Evropský parlament vyzval k okamžité a dostatečné potravinové pomoci Ukrajině a zároveň k větší nezávislosti EU v produkci potravin.

Usnesení o potřebě naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu bylo ve čtvrtek minulý týden přijato 412 hlasy. Poslanci v textu vyzývají k okamžité pomoci v podobě dodávek potravin pro Ukrajinu a ke změně strategie EU v oblasti produkce potravin. Vzhledem k očekávaným vážným dopadům ruského útoku na Ukrajinu na potravinovou bezpečnost Ukrajinců Parlament vyzývá k poskytnutí dlouhodobé a důrazné humanitární potravinové pomoci Ukrajině ze strany EU i na mezinárodní úrovni. Ukrajinským zemědělcům by rovněž mělo být poskytnuto nedostatkové osivo, palivo a hnojiva.

Co se týče nezávislosti EU v oblasti zásobování potravinami, tak to byl právě covid-19 a válečný konflikt na Ukrajině, který poukázal na nutnost snížit závislost EU na dovozu od několika málo dodavatelů. Evropský parlament uvádí nutnost diverzifikovat dodávky ze třetích zemí a zároveň vyzval Komisi, aby zmírnila dopady vysokých cen hnojiv na zemědělce. V zájmu dlouhodobého snížení závislosti na dovozu hnojiv Parlament navrhuje přechod na alternativní organické zdroje živin pro zemědělství a podporu zemědělských inovací. S ohledem na narušení dovozu zemědělských produktů požadují poslanci zvýšení domácí produkce potravin. Zemědělská půda by měla být využívána pouze k produkci potravin a krmiv. V zájmu řešení okamžitých potřeb žádají poslanci, aby bylo v roce 2022 umožněno zemědělcům využívat úhor k produkci bílkovinných plodin. Komise by měla poskytnout podporu nejhůře postiženým odvětvím a měla by mobilizovat krizovou rezervu ve výši 479 milionů eur. 

Sdílet tento příspěvek